Kết quả 6 bài LLCT T10, T11 năm 2012

Kết quả 6 bài LLCT T10, T11 năm...

Khoa Ngoại ngữ (ngày 28/10/2012 và 11/11/2012)
Kết quả 6 bài LLCT ngày 17 và 22 /11/2012

Kết quả 6 bài LLCT ngày 17 và 22...

Khoa Kế toán (ngày 17 và 22 tháng 11 năm 2012)
Kết quả 6 bài LLCT ngày 30/09/2012

Kết quả 6 bài LLCT ngày 30/09/2012

Khoa Quản trị kinh doanh
Kết quả 6 bài LLCT ngày 12/5/2012

Kết quả 6 bài LLCT ngày 12/5/2012

Khoa Khoa học ứng dụng
Kết quả 6 bài LLCT ngày 3/6/2012

Kết quả 6 bài LLCT ngày 3/6/2012

Khoa Tài chính ngân hàng
Kết quả 6 bài LLCT ngày 7/4/2012

Kết quả 6 bài LLCT ngày 7/4/2012

Mỹ thuật công nghiệp
Kết quả 6 bài LLCT ngày 1/4/2012

Kết quả 6 bài LLCT ngày 1/4/2012

MTCN, KHUD, MT&BHLD, KTCT, LDCD
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn T2_2012

Kết quả 6 bài LLCT Khoa Khoa học xã...

Kết quả 6 bài LLCT Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn T2_2012
Kết quả 6 bài LLCT khoa Kế Toán và khoa Khoa Học Ứng Dụng

Kết quả 6 bài LLCT khoa Kế Toán và...

Khoa Kế toán đợt tháng 3 năm 2011; KHoa Khoa học ứng dụng đợt tháng 4 năm 2011
Kết quả 6 bài LLCT

Kết quả 6 bài LLCT

Khoa Ngoại ngữ đợt Tháng 3 năm 2011
Bài 6: Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế

Bài 6: Thanh niên Việt Nam trong...

Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
Bài 5: Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Bài 5: Đoàn viên phấn đấu trở thành...

Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Bài 4: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Trường học Xã hội Chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam

Bài 4: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ...

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Trường học Xã hội Chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam
Bài 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

Bài 3: Hệ thống chính trị và phương...

Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay
Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam

Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam -...

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.
Trang: 1 2 3


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập