BAN CHẤP HÀNH HSV TRƯỜNG

BAN CHẤP HÀNH HSV TRƯỜNG( Ban thanh niên ) NHIỆM KỲ 2008 - 2010

TT

Họ & tên

Chức vụ

Điện thoại

E - mail

1

Phạm Nhất Phương

Chủ tịch

0909514929

phamnhatphuong@yahoo.com

2

Trần Khai Thuận

P.CT TT

0976750160

trankhaithuan2007@gmail.com

3

Nguyễn Lữ Quỳnh Giao

P.CT

0938246840

nguyenluquynhgiao@gmail.com

4

Nguyễn Tuấn Anh

UV.BTK

01667544613

anh_tuan@yahoo.com

5

Lâm Thị Hoàng Hoanh

UV.BTK

01656175602

hoanghoanh1008@yahoo.com.vn

6

Lê Duy Phương

UV.BCH

0935302424

duyphuong2989@gmail.com

7

Nguyễn Trung Hiếu

UV.BCH

0949342194

nguyenhieu123a@gmail.com

8

Trần Thị Tuyết Nhung

UV.BCH

0936399216

tuyetnhung_tran1989@yahoo.com

9

Đinh Hòa Thuận

UV.BCH

0907601617

parentsiloveyou20190@yahoo.com

10

Cù Ngọc Khuyến

UV.BCH

0975898129

pc9x_29zitcon@yahoo.com

11

Trần Thị Ngọc Hiền

UV.BCH

01689628290

tranthingochien247@yahoo.com.vn

12

Hoàng Mạnh Phát

UV.BCH

0906838869

hoangphatfits@gmail.com

13

Lê Ngọc Diễm

UV.BCH

0973660390

lengocdiem_A0901005@yahoo.com

14

Hồng Minh Nguyệt

UV.BCH

0919840131

nguyethong190885@gmail.com

15

Nguyễn Hạ Lục Hà

UV.BCH

0932091814

lucha0305@yahoo.com.vn

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Danh sách BCH Hội sinh viên Trường nhiệm kỳ II (2011 - 2013)


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập