Biểu mẫu dùng trong công tác phát triển...

Biểu mẫu dùng trong công tác phát triển Đảng( Ban thanh niên ) Biểu mẫu dùng trong công tác phát triển Đảng

- Đơn xin vào Đảng. Tải TẠI ĐÂY.

- Bảng tự kiểm. Tải TẠI ĐÂY.

- Mẫu lý lịch Đoàn viên ưu tú. Tải TẠI ĐÂY.

- Mẫu biên bản góp ý đề nghị phát triển Đảng - chi Đoàn. Tải TẠI ĐÂY.

- Mẫu biên bản phát triển Đảng - Đoàn Khoa. Tải TẠI ĐÂY.

- Mẫu biên bản góp ý đề nghị chuyển Đảng chính thức- chi Đoàn. Tải TẠI ĐÂY.

- Mẫu biên bản chuyển Đảng chính thức - Đoàn Khoa. Tải TẠI ĐÂY.

- Mẫu danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp nhận thức về Đảng. Tải TẠI ĐÂY.

- Mẫu danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu đủ điều kiện phát triển Đảng. Tải TẠI ĐÂY.

- Mẫu danh sách đoàn viên ưu tú chưa đủ điều kiện phát triển Đảng. Tải TẠI ĐÂY.

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Các biểu mẫu chỉ định BCH lâm thời Đoàn và Hội
Mẫu tổng hợp đoàn phí và báo cáo đoàn phí hàng năm (cập nhật 13/4/2016)
Các biểu mẫu dùng trong công tác báo cáo
Hướng dẫn nội dung chính trong Đại hội Chi đoàn có sửa đổi (T3_2015)
HƯỚNG DẪN V/v Tổ chức, thực hiện lịch hoạt động và xác nhận tham gia các...
HƯỚNG DẪN V/v triển khai thực hiện lịch tuần các cơ sở Đoàn – Hội
HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 09,10 năm 2014 Chủ đề:...
Quy trình phát triển Đảng
HƯỚNG DẪN V/v đánh giá phân loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên ...
HƯỚNG DẪN Thi đua, khen thưởng công tác Hội và phong trào sinh viên năm...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập