Phương pháp tuyên truyền miệng

Phương pháp tuyên truyền miệng

Tuyên truyền miệng là một hình thức đặc biệt của tuyên truyền, được tiến hành thông qua sự giao tiếp trực tiếp giữa người tuyên truyền với đối tượng tuyên truyền, chủ yếu bằng lời nói trực tiếp
Kỹ năng nói trước công chúng (cán bộ Đoàn)

Kỹ năng nói trước công chúng (cán...

Tâm đắc với đề tài đã lựa chọn, tôn trọng người nghe và nêu đúng tâm lý trẻ trung ham hiểu biết, nhạy cảm… của các bạn học sinh, sinh viên, đó là tiền đề của thành công.
Vai trò của Bí thư Đoàn cơ sở trong công tác chỉ đạo hoạt động của Đoàn

Vai trò của Bí thư Đoàn cơ sở trong...

Bí thư Đoàn cơ sở là người đứng đầu, là thủ lĩnh của một tập thể trẻ, do Đại hội Đoàn cơ sở bầu trực tiếp tại đại hội hoặc do Ban Chấp hành Đoàn cơ sở bầu ra. Vì vậy Bí thư Đoàn cơ sở có vai trò rất quan trọng có thể nói là một tổng chỉ huy, là người điều hành công việc của Ban Chấp hành để thực hiện nghị quyết của đại hội, tiến hành triển khai tổ chức các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị.
Cắm Trại

Cắm Trại

Nói đến “Cắm trại” nhiều người lại nghĩ ngay rằng: đó là cuộc vui chơi, giải trí, nghỉ mát, du lịch, dã ngoại... hoặc đại loại như vậy. Quan niệm sai lầm đó khá phổ biến ngay cả trong các đoàn thể thanh thiếu niên.
Phương Pháp Thực Hiện Báo Cáo Công Tác Đoàn

Phương Pháp Thực Hiện Báo Cáo Công...

Báo cáo là văn bản trình bày kết quả đạt được trong hoạt động của một đơn vị, là cơ sở để đánh giá hoạt động thực tế, hiệu quả công tác quản lý, lãnh đạo, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra, đề xuất những chủ trương mới thích hợp. Báo cáo hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (gọi tắt là báo cáo) là văn bản trình bày kết quả hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của một cấp bộ Đoàn trong một thời gian xác định, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình do cấp bộ Đoàn đó đề ra.
CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ VĂN THƯ LƯU TRỮ TRONG HỆ THỐNG TỔ CHỨC HỘI

CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ VĂN...

Thông tin, báo cáo là một chế độ công tác, là loại văn bản quan trọng cần phải được thực hiện nghiêm túc ở mọi cấp bộ Hội, cấp bộ Hội cấp dưới có nhiệm vụ báo cáo cấp bộ Hội cấp trên. Cấp bộ Hội cấp trên có nhiệm vụ thông tin cho cấp bộ Hội cấp dưới.
Thể thức văn bản của Hội Sinh viên Việt Nam

Thể thức văn bản của Hội Sinh viên...

Văn bản của Hội là văn bản ghi lại hoạt động Hội do các cấp bộ Hội tổ chức, cơ quan có thẩm quyền của Hội ban hành theo quy định của Điều lệ Hội và của Ban Thư ký Trung ương Hội sinh viên viên Việt Nam. Văn bản của Hội là văn bản hành chính, do đó phải tuân thủ quy định về văn bản hành chính.
CÔNG TÁC VĂN PHÒNG HỘI SINH VIÊN

CÔNG TÁC VĂN PHÒNG HỘI SINH VIÊN

Công tác Văn phòng Hội Sinh viên là một mặt công tác không thể thiếu trong công tác xây dựng Hội. Thực hiện tốt công tác văn phòng Hội sinh viên đảm bảo cho tổ chức Hội duy trì được tính nghiêm túc, khoa học, kế thừa và phát triển.


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập