CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ VĂN THƯ LƯU...

CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ VĂN THƯ LƯU TRỮ TRONG HỆ THỐNG TỔ CHỨC HỘI( Ban thanh niên ) Thông tin, báo cáo là một chế độ công tác, là loại văn bản quan trọng cần phải được thực hiện nghiêm túc ở mọi cấp bộ Hội, cấp bộ Hội cấp dưới có nhiệm vụ báo cáo cấp bộ Hội cấp trên. Cấp bộ Hội cấp trên có nhiệm vụ thông tin cho cấp bộ Hội cấp dưới.

I. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG CỦA THÔNG TIN:

1. Thông tin không ngắt quãng, phải có hệ thống đầy đủ, không thừa, không thiếu.

2. Thông tin phải chính xác, có độ tin cậy cao.

3. Thông tin phải tổng hợp, vừa phục vu thông tin các chương trình mục tiêu lớn, vừa phục vụ các trọng tâm công tác.

4. Thông tin phải kịp thời, phù hợp với yêu cầu sử dụng, dễ sử lý.

II. NỘI DUNG CÁC LOẠI BÁO CÁO:

1. Báo cáo định kỳ, gồm:

1.1- Báo cáo tháng (từ tháng 9 đến tháng 6 của năm học trừ những tháng có báo cáo sơ kết học kỳ 1, báo cáo tổng kết năm học): Tập trung phản ảnh kết quả những hoạt động chính trị của đơn vị trong tháng theo các mặt công tác hoặc theo trọng tâm chỉ đạo. Báo cáo cần chú trọng những mô hình mới, cách làm hay kèm theo các số liệu và địa chỉ cụ thể để chứng minh cho những vấn đề nêu ra. Độ đài tối đa là 5 trang.

1.2- Báo cáo sơ kết học kỳ 1 và báo cáo tổng kết năm học (kèm phụ lục số liệu): Tập trung đánh giá sâu tình hình an ninh sinh viên, các mặt công tác của Hội theo chương trình công tác năm do Ban Chấp hành Hội cấp mình xây dựng (dựa theo đề cương hướng dẫn của Hội sinh viên cấp trên và chỉ đạo của cấp ủy Đảng trực tiếp), chú ý làm rõ những nội dung: Công tác giáo dục của Hội, các cuộc vận động, công tác tập hợp sinh viên và tổ chức xây dựng Hội; đánh giá kết quả công tác chỉ đạo của cấp bộ Hội; hiệu quả của những chủ trương công tác do các cấp bộ Hội ban hành, chỉ rõ nguyên nhân thành công và những tồn tại, yếu kém.

Trong nội dung báo cáo cần có sự phân tích, so sánh với thời gian cùng kỳ năm trước để làm rõ kết quả cũng như sự hạn chế của phong trào. Chú ý những nhận định về sự tiến triển của phong trào, sự chỉ đạo của cấp trên; chỉ ra được nét mới, mô hình, giải pháp mới; cách làm hay, hiệu quả và những bài học kinh nghiệm… cũng như nhận định hệ thống nội dung công tác của trong thời gian tiếp theo của năm học, định hướng giải pháp thực hiện.

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, báo cáo tổng kết năm học phải kèm theo các phụ lục số liệu công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ 1 và cả năm học (theo mẫu thống nhất). Các số liệu báo cáo phải được tổng hợp đầy đủ từ báo cáo số liệu của các cấp bộ Hội cấp dưới. Số liệu phải bảo đảm chính xác, có độ tin cậy cao, được kiểm tra chặt chẽ từ cơ sở; phản ảnh đúng thực trạng tình hình công tác Hội và phong trào sinh viên ở cơ sở. Ban Thư ký Hội các cấp có trách nhiệm kiểm tra số liệu và chịu trách nhiệm ban hành phụ lục số liệu.

2. Báo cáo chuyên đề, báo cáo nhanh bất thường:

2.1- Báo cáo chuyên đề: báo cáo kết quả đợt (chiến dịch) hoạt động lớn, kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Hội cấp trên; kết quả các chuyên đề nghiên cứu, các đợt khảo sát thực tế cơ sở…

Nội dung báo cáo cần nêu rõ: biện pháp chỉ đạo, thực hiện, kết qủa, nhận định, kiến nghị giải pháp,… (báo cáo chuyên đề cần có số liệu kèm theo).

2.2- Báo cáo nhanh (bất thường): phản ảnh những vấn đề xảy ra đột xuất ở đơn vị (an ninh, trật tự sinh viên, điển hình tập thể, cá nhân dũng cảm, gương người tốt, việc tốt,…).

Báo cáo cần nêu rõ những diễn biến của sự việc, quá trính tham gia của Hội sinh viên; nêu nhận xét sơ bộ về nguyên nhân kết quả (hoặc hậu quả); ý kiến đề xuất Hội cấp trên.

2.3- Báo cáo theo yêu cầu của Hội cấp trên: cần trả lời, đầy đủ, chính xác, kịp thời những nội dung mà Hội cấp trên yêu cầu.

(nguồn Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh)

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Phương pháp tuyên truyền miệng
Kỹ năng nói trước công chúng (cán bộ Đoàn)
Vai trò của Bí thư Đoàn cơ sở trong công tác chỉ đạo hoạt động của Đoàn
Cắm Trại
Thể thức văn bản của Hội Sinh viên Việt Nam
Phương Pháp Thực Hiện Báo Cáo Công Tác Đoàn
CÔNG TÁC VĂN PHÒNG HỘI SINH VIÊN


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập