Đăng Nhập

Lưu ý:
Sử dụng tài khoản tại trang web http://btn.tdt.edu.vn để đăng nhập !
Mọi thắc mắc góp ý vui lòng gửi tại http://btn.tdt.edu.vn/Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập