Danh sách BCH các chi Đoàn

Danh sách BCH các chi Đoàn( Ban thanh niên ) Danh sách BCH các Chi đoàn năm học 2010 - 2011

TT

HỌ VÀ TÊN

MSSV

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

Chi Đoàn 100A0001

1

Hoàng Thị Ngọc Hải

A1000113

BT

0165 3636 192

2

Nguyễn Lê Thảo Vy

A1000106

PBT

0922 135 238

3

Lê Thị Bảo Ngọc

A1000051

UV

0121 385 6827

4

Phan Hồng Ngân

A1000048

UV

0908 953 258

5

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

A1000093

UV

0120 373 2747

Chi Đoàn 090A0001

1

Lê Ngọc Diễm

A0901005

Bí thư

lengocdiem_a0901005@yahoo.com

0973660390

2

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

A0901006

Phó bí thư

nguyenthihoangoanh_a0901006@yahoo.com

01279945080

3

Lâm Thị Thủy Chiều

A0901022

Ủy viên BCH

lamthithuychieu_0a091022@yahoo.com

01667584102

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Danh sách Đoàn viên trong khoa


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập