Danh sách BCH Đoàn khoa

Danh sách BCH Đoàn khoa( Ban thanh niên ) Danh sách BCH Đoàn Khoa Xã hội nhân văn nhiệm kỳ 2008-2010

1. Nguyễn Hiếu Tín

Bí thư

3. Lưu Thị Lan Anh

Phó Bí thư

5. Phạm Hoàng Tiến

Phó Bí thư

4. Nguyễn Văn Trường

Ủy viên

2. Phù Thị Xuân Quyên

Ủy viên

6. Dương Thị Lệ Trâm

Ủy viên

7. Hoàng Thừa Thế

Ủy viên

8. Nguyễn Thanh Tùng

Ủy viên

9. Đặng Thành Lê

Ủy viên

10. Nguyễn Thị Kim Cương

Ủy viên

11. Nguyễn Hồng Trúc

Ủy viên

12. Phạm Thái Sơn

Ủy viên

13. Nguyễn Đỗ Quỳnh My

Ủy viên

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Khai mạc Hội thao truyền thống Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn lần VII năm...
Danh sách Ban chấp hành Đoàn khoa Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn nhiệm kỳ II...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập