Danh Sach BCH Đoàn Trường Nhiệm Kỳ I (2009...

Danh Sach BCH Đoàn Trường Nhiệm Kỳ I (2009 - 2012)( Ban thanh niên ) Danh sach BCH Đoàn trường nhiệm kỳ I (2009 - 2012)


STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1.

Tăng Hữu Tân

0989.602.757

tanghuutan@tdt.edu.vn

2.

Phạm Nhất Phương

0909.514.929

phamnhatphuong@yahoo.com

3.

Nguyễn Thiên Tú

0984.855.076

nguyen_thien_tu@yahoo.com

4.

Trần Khai Thuận

0976.750.160

trankhaithuan2007@gmail.com

5.

Phạm Thị Thanh Thủy

01688.222.672

thanhthuy200002004@yahoo.com

6.

Nguyễn Kim Hoàn

0934.101.455

hoangkim.1978@yahoo.com.vn

7.

Bùi Thị Minh Phương

0972.986.987

minhphuong_1310@yahoo.com

8.

Nguyễn Lê Trịnh Giang

0938.449.507

matbieckt@yahoo.com

9.

Lê Hoàng Tuấn Ngọc

01682.102.810

lengoc_0601@yahoo.com

10.

Đặng Thị Kim Ánh

0907.531.382

kimanh_2802@yahoo.com

11.

Nguyễn Quốc Đạt

0907.596.802

quocdat.kttc.tdt@gmail.com

12.

Nguyễn Hồng Trúc

01234.049.738

truc_nguyen0908@yahoo.com

13.

Trần Minh Hoàng

0935.040.440

mr3pro@gmail.com

14.

Nguyễn Minh Quang

0914.237.391

nmquangqt@gmail.com

15.

Trần Lê Vinh Quang

0939.025.500

nguoiban_0302@yahoo.com

16.

Ngô Ngọc Tuyền

0933.571.554

tieumuoihaycuoi106@gmail.com

17.

Bùi Phương Chi

0938.612.811

phchi2331@gmail.com

18.

Trần Thị Hạnh Hiếu

0937.897.250

hanhhieu200290@gmail.com

19.

Trần Thị Ngọc Hiền

01689.628.290

tranthingochien247@yahoo.com

Bài Viết Cùng Chủ Đề
BCH Đoàn trường nhiệm kỳ II (2012 - 2014)
BCH Đoàn Trường Nhiệm Kỳ 1 (2009 - 2012) Kiện Toàn Tháng 1 Năm 2012


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập