Danh sách BCH LCH SV khoa CNTT&TƯD nhiệm...

Danh sách BCH LCH SV khoa CNTT&TƯD nhiệm kỳ II (2010 - 2013)( Ban thanh niên ) Danh sách BCH LCH SV Khoa CNTT&TƯD Nhiệm kỳ II (2010 - 2013)

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Đại hội Liên chi Hội sinh viên khoa CNTT&TUD
Thành viên Liên chi Hội sinh viên khoa


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập