ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG EUREKA LẦN 9 NĂM...

ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG EUREKA LẦN 9 NĂM 2007( Ban thanh niên ) Tên công trình: Giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ rau các tỉnh phía Nam

Lĩnh vực: Khoa học Kinh tế

Nhóm ngành: Thương mại – Dịch vụ - Marketing – Quản trị kinh doanh

Tác giả: SV. Nguyễn Thị Xuân Hải – ĐH Kinh tế

SV. Nguyễn Thị Ngọc Thủy – ĐH Kinh tế

Giải thưởng: Giải III

Giới thiệu đề tài:

Ngày nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được toàn xã hội quan tâm. Chính vì vậy, các nhà sản xuất muốn đứng vững trên thị trường phải bắt đầu từ việc đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Ngành sản xuất kinh doanh rau cũng không nằm ngoài nguyên tắc trên.

Tại Việt Nam, sự phát triển của ngành trồng và kinh doanh rau chỉ mới được Nhà nước chú trọng gần đây. Giá trị kinh tế của ngành này còn rất lớn nếu chúng ta biết cách khai thác một cách hiệu quả. Việt Nam đã gia nhập WTO, cơ hội và thách thức cho các mặt hàng xuất khẩu là rất lớn. Song muốn tiến sâu hơn vào thị trường các nước, các doanh nghiệp Việt Nam phải nghiên cứu và đưa ra những giải pháp phù hợp để vừa mang lại lợi ích kinh tế cho nhà sản xuất, vừa mang lại lợi ích sức khỏe cho người tiêu thụ. Vì thế, đề tài “Giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ rau các tỉnh phía Nam” ra đời nhằm đánh giá và tìm hiểu một số giải pháp nhằm nâng cao lợi thế cho ngành sản xuất kinh doanh rau ở các tỉnh phía Nam.

Với đối tượng nghiên cứu là tình hình sản xuất và tiêu thụ rau của các tỉnh phía Nam trong thị trường nội địa và thị trường quốc tế, những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành này, các mô hình liên kết, hợp tác, mô hình hợp tác xã tại Việt Nam và thế giới, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các mục tiêu sau:

- Đánh giá toàn diện một cách khách quan thực trạng sản xuất kinh doanh rau tại các tỉnh phía Nam, tập trung tại hai địa phương Đà Lạt – Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh;

- Thông qua việc đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh rau tại hai địa phương trên, nhóm nghiên cứu đề xuất những kiến nghị, giải pháp mang tầm chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh cho cây rau trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế;

- Phát triển thị trường nội địa và thâm nhập thị trường thế giới;

- Ổn định và nâng cao thu nhập cho người trồng rau;

Đề tài nghiên cứu được nhóm tiến hành qua 3 giai đoạn:

· Giai đoạn 1: Thiết lập các bảng hỏi, phiếu khảo sát

Trên cơ sở nắm bắt một cách khái quát về tình hình sản xuất và tiêu thụ rau qua các tài liệu nghiên cứu và quá trình khảo sát sơ bộ, nhóm nghiên cứu đã xây dựng nên các bảng mục tiêu thông tin cho đề tài, sau đó chuyển tải một cách tối ưu qua các bảng hỏi để thu thập những thông tin cần thiết, cụ thể và xác thực. Để khẳng định tính khả thi của bảng hỏi, nhóm đã tiến hành điều tra thử và có những chỉnh sửa hợp lý.

· Giai đoạn 2: Tiến hành khảo sát qua 4 đợt

- Đợt 1: Nắm bắt khái quát, xác định phạm vi đối tượng đồng thời nhóm cũng dành nhiều thời gian để tham khảo ý kiến đóng góp của các chuyên gia. Tiếp đó, nhóm tiến hành mã hóa bảng hỏi, chuẩn bị việc xử lý kết quả điều tra. Cũng trong giai đoạn này, nhóm nghiên cứu đã xác định phương pháp điều tra hợp lý cho công trình.

- Đợt 2: Điều tra trên diện rộng, điều tra cụ thể qua các chỉ tiêu, tập trung vào các đối tượng nghiên cứu đã xác định.

- Đợt 3: Để công trình nghiên cứu có cái nhìn thực tế từ người tiêu dùng đánh giá đối với rau và sản phẩm rau của các tỉnh phía Nam, nhóm nghiên cứu đã chọn đối tượng người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh làm đối tượng nghiên cứu. Nhóm đã tiến hành điều tra trên quy mô lớn, tập trung vào những bộ phận quan trọng như Q.1, Q.3, Q.10…

- Đợt 4: Tổng hợp thông tin, xử lý kết quả điều tra, phân tích những thực trạng và xây dựng các giải pháp. Song song đó, nhóm cũng đã khẳng định tính khả thi của những giải pháp này qua thực tế và ý kiến đóng góp của các chuyên gia.

· Giai đoạn 3: Phân tích kết quả điều tra, khảo sát qua 2 bảng:

- Bảng 1: Điều tra các nông hộ và các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh rau. Nhóm đã phát trên 200 phiếu, thu về được 174 phiếu, trong đó có 143 phiếu hợp lệ.

- Bảng 2: Điều tra người tiêu dùng tại địa bàn TP. HCM. Nhóm đã phát 200 phiếu, thu về 185 phiếu trong đó có 166 phiếu hợp lệ.

Qua quá trình nghiên cứu, nhóm đã đưa ra các nhóm giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ rau các tỉnh phía Nam như sau:

· Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm rau:

- Giải pháp về quy hoạch vùng trồng rau;

- Giải pháp về giống;

- Giải pháp trước mắt;

- Giải pháp lâu dài;

- Giải pháp áp dụng khoa học kỹ thuật;

- Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch.

· Nhóm giải pháp mở rộng thị trường trong nước và thâm nhập thị trường thế giới:

- Mở rộng thị trường nội địa;

- Xây dựng hệ thống rau an toàn, rau sạch;

- Giải pháp xây dựng thương hiệu cho cây rau.

· Các nhóm giải pháp khác:

- Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HTX;

- Giải pháp xây dựng hiệp hội rau quả các tỉnh phía Nam;

- Giải pháp về vốn cho người sản xuất rau;

- Giải pháp trung tâm đấu giá rau.

Ghi chú: để biết thêm thông tin hoặc tham khảo toàn văn đề tài, vui lòng liên hệ:

Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn,

Số 1 – Phạm Ngọc Thạch, Q.1, ĐT: 38.233363- 38.230780,

Email: khoahoctre@gmail.com

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Buổi Hội Nghị Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Lần IX Năm 2010
Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học Năm 2008-2009
Kỷ Yếu Hội Nghị Khoa Học Trẻ Lần 1 Năm 2010
Tên Đề Tài: Chế Tạo Máy Tách Hạt Tiêu Theo Màu Sắc.
Tên Đề Tài: Khảo Sát Và Đề Xuất Giải Pháp Phát Triển Hệ Thống Chợ Ở TP.HCM...
Sinh Viên "giải Bài Toán" Nhà Trọ Sinh Viên
ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG EUREKA LẦN 9 NĂM 2007
ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG EUREKA LẦN 9 NĂM 2007
ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG EUREKA LẦN 9 NĂM 2007
ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG EUREKA LẦN 9 NĂM 2007


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập