ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG EUREKA LẦN 9 NĂM...

ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG EUREKA LẦN 9 NĂM 2007( Ban thanh niên ) Tên công trình: Mô hình nhân quả Granger và tính hiệu quả về mặt thông tin của thị trường chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học Kinh tế

Nhóm ngành: Tài chính ngân hàng

Tác giả: SV. Nguyễn Thị Bảo Khuyên – ĐH Kinh tế

Giải thưởng: Giải III

Giới thiệu đề tài:

Thị trường chứng khoán đã trở nên thân thuộc và gần gũi với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng Việt Nam. Thị trường chứng khoán của Việt Nam ra đời trước đòi hỏi bức bách của quá trình hội nhập và hiện đại hóa nền kinh tế, vì thế những vấn đề cần thiết để thị trường chứng khoán hoạt động một cách ổn định, bền vững chưa được quan tâm đúng mức. Các vấn đề như tính thanh khoản thấp, chất lượng hàng hó còn khá nghèo nàn, ít về chủng loại, số lượng và chưa có nhiều loại hàng hóa “blue – chip” để nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư. Bên cạnh đó, vấn đề công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết cũng đang làm đau đầu các nhà quản lý thị trường…

Thị trường chứng khoán Việt Nam còn tồn tại rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nhưng đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: thị trường chứng khoán đã thực hiện tốt chức năng huy động vốn của mình chưa? Nó có đúng là “hàn biểu thử” của nền kinh tế Việt Nam hay không? Thị trường đã hiệu quả về mặt thông tin hay chưa? Như một “phong vũ biểu”, mọi thay đổi trong nền kinh tế đều tác động đến thị trường chứng khoán trước tiên. Vì thế, tất cả sự biến động của các biến kinh tế vĩ mô chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến chỉ số giá chứng khoán. Nhưng ảnh hưởng như thế nào, giữa chúng có mối quan hệ gì và mối quan hệ đó nói lên được điều gì khi nhìn vào các biểu hiện bên ngoài không ai có thể biết được, đặc biệt là ở một thị trường mới hình thành, còn non trẻ. Và đề tài này sẽ tập trung làm rõ hơn các mối quan hệ đó.

Đề tài tập trung vào 4 nội dung nghiên cứu sau:

· Tổng hợp lại cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa chỉ số giá chứng khoán với các biến kinh tế vĩ mô nhằm phân tích tính hiệu quả về mặt thông tin của thị trường chứng khoán:

- Các khái niệm về thị trường chứng khoán;

- Giả thuyết thị trường hiệu quả;

- Mô hình Gordon về định giá chứng khoán;

- Mối quan hệ giữa chỉ số giá chứng khoán và các biến kinh tế vĩ mô

· Xây dựng khung phân tích của đề tài:

- Lựa chọn các biến đại diện;

- Kiểm định nghiệm đơn vị và tính đồng liên kết;

- Qui trình kiểm định nhân quả Granger;

- Mô hình hiệu chỉnh sai số;

- Các mô hình ước lượng của đề tài.

· Kết quả nghiên cứu:

- Phân tích thực trạng của thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua phân tích xu hướng vận động của chỉ số giá chứng khoán VN-Index và các cổ phiếu đại diện thị trường;

- Kiểm định nghiệm đơn vị;

- Mối quan hệ dài hạn giữa các biến kinh tế vĩ mô và chỉ số giá chứng khoán VN-Index;

- Mô hình hiệu chỉnh sai số ECM;

- Mô hình nhân quả Granger giữa chỉ số giá chứng khoán VN-Index và các biến kinh tế vĩ mô;

- Phân tích tính hiệu quả về mặt thông tin của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ba đóng góp quan trọng của đề tài là:

· Cung cấp cơ sở lý thuyết và phương pháp luận cho các nghiên cứu tiếp theo ở Việt Nam. Đồng thời nó cũng cung cấp thêm một tình huống nghiên cứu cho các môn học như Thị trường chứng khoán, Kinh tế lượng ứng dụng và phương pháp nghiên cứu;

· Các công ty chứng khoán và các nhà đầu tư có thể sử dụng để hỗ trợ việc ra quyết định đầu tư của mình;

· Cơ quan chức năng có thể sử dụng để đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn.

Ghi chú: để biết thêm thông tin hoặc tham khảo toàn văn đề tài, vui lòng liên hệ:

Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn,

Số 1 – Phạm Ngọc Thạch, Q.1, ĐT: 38.233363- 38.230780,

Email: khoahoctre@gmail.com

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Buổi Hội Nghị Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Lần IX Năm 2010
Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học Năm 2008-2009
Kỷ Yếu Hội Nghị Khoa Học Trẻ Lần 1 Năm 2010
Tên Đề Tài: Chế Tạo Máy Tách Hạt Tiêu Theo Màu Sắc.
Tên Đề Tài: Khảo Sát Và Đề Xuất Giải Pháp Phát Triển Hệ Thống Chợ Ở TP.HCM...
Sinh Viên "giải Bài Toán" Nhà Trọ Sinh Viên
ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG EUREKA LẦN 9 NĂM 2007
ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG EUREKA LẦN 9 NĂM 2007
ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG EUREKA LẦN 9 NĂM 2007
ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG EUREKA LẦN 9 NĂM 2007


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập