Đếm Sao

Đếm Sao( Ban thanh niên ) Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo

* Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo
* Số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm
* Địa điểm: trong phòng, ngoài sân
* Thời gian: 5 -> 7 phút

Cách chơi: quản trò hát bài hát: “Một ông sao sáng, 2 ông sáng sao tôi đố anh chị nào từ 1 hơi đếm hết đến 10 ông sáng sao”. Người chơi được chỉ định sẽ đếm: 1 ông sao sáng, 2 ông sáng sao, 3 ông sao sáng, 4 ông sáng sao, …, 10 ông sáng sao – nếu như người chơi đếm không dứt 1 hơi thì sẽ bị phạt

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Tôi Bảo
Kỹ Năng Sinh Hoạt Lửa Trại
Vui Đêm Lửa Trại
Những Trò Chơi Phạt Vui, Lý Thú
Cao - Thấp - Dài - Ngắn
Đố Nghề
Thi Tìm Những Con Vật Có Từ Láy
Nói Và Làm Ngược
Ngón Tay Nhúc Nhích
Con Thỏ Ăn Cỏ


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập