MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG ĐIỀU LỆ  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHÓA IX (2007 – 2012)

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG ĐIỀU LỆ ĐOÀN...

Ngày 19/12/2007, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn đã thông qua Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Điều lệ Đoàn khoá IX) trên cơ sở sửa đổi, bổ sung 22 vấn đề so với Điều lệ Đoàn khoá VIII. Sau đây là những nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản:
Hướng Dẫn Thực Hiện Điều Lệ Đoàn Khoá IX

Hướng Dẫn Thực Hiện Điều Lệ Đoàn...

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19/12/2007, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn như sau:
Điều Lệ Đoàn

Điều Lệ Đoàn

(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19/12/2007)


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập