ĐIỀU LỆ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

(Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ VI thông qua ngày 23- 12- 1998)


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập