Bạn đang ở: Trang Chủ Đoàn Thanh Niên
THÔNG BÁO Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo trẻ Thành phố Hồ Chí Minh Lần IX - Năm 2017 Chủ đề “Xây dựng thành phố thông minh”

THÔNG BÁO Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo...

THÔNG BÁO Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo trẻ Thành phố Hồ Chí Minh Lần IX - Năm 2017 Chủ đề “Xây dựng thành phố thông minh”


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập