HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ...

HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 03 năm 2013( Ban thanh niên ) Chủ đề “Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai”

 

HƯỚNG DẪN

Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 03 năm 2013

Chủ đề “Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai”

A. TẬP TRUNG NỘI DUNG SINH HOẠT VỀ CÁC VẤN ĐỀ SAU:

1.    Tìm hiểu truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước, truyền thống hơn 300 năm Sài Gòn – Gia Định – TP.Hồ Chí Minh, truyền thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua đó phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

2.    Tìm hiểu truyền thống lịch sử địa phương, đơn vị, truyền thống ngành nghề. Xác định vị trí, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng kiên cường, bất khuất của các thế hệ đoàn viên, thanh niên; nêu cao lòng tự hào về truyền thống cách mạng, ý chí quyết tâm xây dựng thành phố, đất nước giàu đẹp, văn minh.

3.    Tham gia hiến kế, đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Nghị quyết Đại hội Đoàn tại từng đơn vị. Qua đó đăng ký thực hiện các công trình thanh niên của Chi đoàn, các phần việc của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng, phát triển địa phương, đơn vị.

4. Tiếp tục phát động phong trào “Văn minh học đường”, Tuyên truyền về chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức của Nhà trường: Về tinh thần trách nhiệm với việc học; tinh thần kỷ luật, nề nếp; tinh thần tôn trọng tập thể, vì tập thể.

-      Phổ biến việc Bảo quản trang thiết bị trong lớp học với các nội dung:

1/ Danh mục các trang thiết bị trong lớp học:

+        Bàn ghế.

+        Hệ thống âm thanh: loa, amply, micro.

+        Bảng viết, bục giảng.

+        Màn chiếu, máy chiếu.

+        Đèn, quạt.

+        Vách tường, cửa sổ, cửa chính, trần nhà, tường ngoài, hành lang, lan can,…

+        Máy tính (nếu có).

2/ Yêu cầu về Công tác bảo quản (Trách nhiệm của sinh viên):

+        Bàn ghế: sạch sẽ, không viết bậy lên bàn ghế, không làm trầy xước mặt bàn, mặt ghế.

+        Hệ thống âm thanh, máy tính, màn chiếu, máy chiếu : sử dụng đúng qui cách, giữ gìn vệ sinh.

+        Bảng viết: giữ gìn vệ sinh, không làm trầy xước bảng, không dán băng keo lên bảng. Cuối mỗi ca học, sinh viên phải lau sạch bảng.

+        Vách tường: không viết, vẽ bậy lên tường, không xê dịch bàn ghế sát tường làm bong tróc sơn, không đạp chân lên tường gây bẩn tường.

+        Giữ gìn các trang thiết bị trong phòng học, không tự ý dịch chuyển khi chưa được phép.

Sinh viên phải tự kiểm tra chỗ ngồi của mình trước khi vào học, nếu phát hiện bất thường phải báo ngay cho Giám thị để có biện pháp xử lý, nếu không thì chịu trách nhiệm về những bất thường đó.

B. HÌNH THỨC:

Tùy theo tình hình thực tế, Ban Chấp hành chi đoàn có thể lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức sinh hoạt chi đoàn như:

-       Tổ chức nghe nói chuyện truyền thống: Ban chấp hành chi đoàn mời báo cáo viên nói chuyện với đoàn viên chi đoàn về các chuyên đề, sự kiện lịch sử hoặc giao lưu, trò chuyện, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, cựu cán bộ Đoàn kể các câu chuyện lịch sử về các Anh hùng Liệt sĩ trẻ tuổi, cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên tiêu biểu. Có thể lồng ghép chiếu phim tư liệu về các sự kiện lịch sử, các Anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi, tổ chức thi tìm hiểu về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử địa phương, đơn vị, ngành nghề; tổ chức tham quan tìm hiểu phòng truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh…

-       Tổ chức tọa đàm, diễn đàn, hội thi về nội dung sinh hoạt liên quan đến chủ đề “Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai”, gắn với việc phát động đoàn viên tìm hiểu, học tập truyền thống, lịch sử đất nước, lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, truyền thống Đoàn qua các thời kỳ. Tuyên truyền về những nội dung trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh lần IX và Nghị quyết Đại hội Đoàn các đơn vị; bàn bạc, thảo luận và đề xuất các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Công trình thanh niên trong năm 2013.

-       Kết hợp sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với tổ chức các Ngày đoàn viên cùng hành động: Các chi đoàn  xây dựng các nội dung sinh hoạt của chi đoàn kết hợp với việc triển khai, thực hiện các hoạt động trong Tháng Thanh niên, phát động đăng ký, thực hiện các công trình thanh niên, chương trình Rèn luyện Đoàn viên; tham gia xây dựng văn minh đô thị, phát động các hành vi ứng xử văn hóa nơi công cộng, trong công sở… đề xuất giải pháp cụ thể tham gia giải quyết những khó khăn tại địa phương, đơn vị trong từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể.

C. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Chi đoàn

a. Công tác chuẩn bị:

-      Ban Chấp hành chi Đoàn xây dựng chương trình sinh hoạt chi đoàn theo thời gian quy định, tham khảo, chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt.

-      Ban Chấp hành chi Đoàn có buổi hội ý, thảo luận và thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành, các đoàn viên trong chi đoàn (điều khiển chương trình, công tác tổ chức, hậu cần, trang trí…) nhằm đảm bảo cho sinh hoạt chi đoàn diễn ra thành công.

-      Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo xin ý kiến cấp Đoàn Khoa, mời Đoàn Khoa dự trước khi tổ chức sinh hoạt chi đoàn.

-      Ban Chấp hành chi đoàn thông báo trước cho đoàn viên biết thời gian, địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt chi đoàn cho đoàn viên chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên; yêu cầu đoàn viên tham dự đông đủ (Lưu ý: đảm bảo ít nhất 80% đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn).

b. Bố cục chương trình:

-      Ổn định tổ chức, sinh hoạt tập thể

-      Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu, nêu ý nghĩa, chủ đề sinh hoạt chi đoàn.

-      Định hướng nội dung sinh hoạt, các yêu cầu đối với đoàn viên.

-      Đoàn viên tham gia sinh hoạt phát biểu, thảo luận, trao đổi ý kiến, cảm nhận, suy nghĩ và nêu ra những hành động cụ thể liên quan đến chủ đề.

-      Đúc kết nội dung buổi sinh hoạt chi đoàn, trao đổi các nội dung còn tồn đọng hoặc cần thực hiện, các công trình, phần việc của chi đoàn trong tháng.

2. Đoàn Khoa/Trường TCCN Tôn Đức Thắng:

-      Bắt buộc phải đăng ký lịch tuần khi các Chi Đoàn sinh hoạt

-      Định hướng, hướng dẫn và chỉ đạo các Chi đoàn thực hiện tốt đợt sinh hoạt chủ điểm. Hỗ trợ tài liệu, các nội dung liên quan đến buổi sinh hoạt.

-      Phân công cán bộ Đoàn Khoa/Trường kiểm tra, đôn đốc, tham dự các buổi sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm của các Chi đoàn trực thuộc; tăng cường vai trò của Đoàn cơ sở trong kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các Chi đoàn bộ phận tổ chức thực hiện.

-      Đảm bảo chỉ tiêu 100% Chi đoàn tại đơn vị tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm và ít nhất 80% đoàn viên tham gia sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Đoàn Khoa/Trường TCCN Tôn Đức Thắng định hướng, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các Chi đoàn tại đơn vị tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm một cách nghiêm túc, hiệu quả. báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nội dung này trong báo tuần và tổng kết Tháng Thanh niên năm 2013 của đơn vị

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

-         Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Thành Đoàn triển khai (xem TẠI ĐÂY)

-         Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần IX, nhiệm kỳ 2011 – 2015.

-         Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương, đơn vị

-         Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X, nhiệm kỳ 2012 – 2017

-         Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017

-         Báo cáo tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố hoặc của địa phương năm 2012.

-         Các tài liệu, phim ảnh về truyền thống lịch sử Tp. Hồ Chí Minh, truyền thống địa phương đơn vị, truyền thống ngành nghề…

-   Các tư liệu như sách, báo, hình ảnh, các mô hình, giải pháp… hiệu quả, sáng tạo qua các thời kỳ của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố hoặc của địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, tùy từng chủ đề, nội dung cụ thể, Ban chấp hành các chi Đoàn có thể chủ động tìm, tham khảo những tài liệu phù hợp có liên quan.

 

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Biểu mẫu dùng trong công tác phát triển Đảng
Các biểu mẫu chỉ định BCH lâm thời Đoàn và Hội
Mẫu tổng hợp đoàn phí và báo cáo đoàn phí hàng năm (cập nhật 13/4/2016)
Các biểu mẫu dùng trong công tác báo cáo
Hướng dẫn nội dung chính trong Đại hội Chi đoàn có sửa đổi (T3_2015)
HƯỚNG DẪN V/v Tổ chức, thực hiện lịch hoạt động và xác nhận tham gia các...
HƯỚNG DẪN V/v triển khai thực hiện lịch tuần các cơ sở Đoàn – Hội
HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 09,10 năm 2014 Chủ đề:...
Quy trình phát triển Đảng
HƯỚNG DẪN V/v đánh giá phân loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên ...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập