HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ...

HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 09,10 năm 2013( Ban thanh niên ) Chủ đề “Thanh niên học sử để làm nên lịch sử”

A. TẬP TRUNG NỘI DUNG SINH HOẠT VỀ CÁC VẤN ĐỀ SAU:

1. Các nội dung tập trung tuyên truyền, giáo dục:

- Lịch sử xây dựng đất nước.

- Lịch sử giữ nước, các cuộc cách mạng đấu tranh, giải phóng dân tộc lật đổ chế độ phong kiến và ách đô hộ của thực dân.

- Công cuộc đổi mới đất nước và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của nước ta.

- Các anh hùng dân tộc, các danh nhân văn hóa trong lịch sử nước nhà.

- Các địa danh lịch sử, di tích văn hóa, đặc biệt là trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn hóa truyền thống, các loại hình nghệ thuật dân gian.

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh và Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

- Lịch sử, truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

- Lịch sử, truyền thống Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên tiền phong TP. Hồ Chí Minh.

-      Lịch sử hình thành và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố anh hùng.

- Lịch sử, truyền thống các ngành nghề.

-      Lịch sử, truyền thống của từng địa phương, đơn vị.

2. Tiếp tục phát động phong trào “Văn minh học đường”, Tuyên truyền về chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức của Nhà trường: Về tinh thần trách nhiệm với việc học; tinh thần kỷ luật, nề nếp; tinh thần tôn trọng tập thể, vì tập thể.

3. Phổ biến việc Bảo quản trang thiết bị trong lớp học với các nội dung:

a. Danh mục các trang thiết bị trong lớp học:

+        Bàn ghế.

+        Hệ thống âm thanh: loa, amply, micro.

+        Bảng viết, bục giảng.

+        Màn chiếu, máy chiếu.

+        Đèn, quạt.

+        Vách tường, cửa sổ, cửa chính, trần nhà, tường ngoài, hành lang, lan can,…

+        Máy tính (nếu có).

b. Yêu cầu về Công tác bảo quản (Trách nhiệm của sinh viên):

+        Bàn ghế: sạch sẽ, không viết bậy lên bàn ghế, không làm trầy xước mặt bàn, mặt ghế.

+        Hệ thống âm thanh, máy tính, màn chiếu, máy chiếu : sử dụng đúng qui cách, giữ gìn vệ sinh.

+        Bảng viết: giữ gìn vệ sinh, không làm trầy xước bảng, không dán băng keo lên bảng. Cuối mỗi ca học, sinh viên phải lau sạch bảng.

+        Vách tường: không viết, vẽ bậy lên tường, không xê dịch bàn ghế sát tường làm bong tróc sơn, không đạp chân lên tường gây bẩn tường.

+        Giữ gìn các trang thiết bị trong phòng học, không tự ý dịch chuyển khi chưa được phép.

Sinh viên phải tự kiểm tra chỗ ngồi của mình trước khi vào học, nếu phát hiện bất thường phải báo ngay cho Giám thị để có biện pháp xử lý, nếu không thì chịu trách nhiệm về những bất thường đó.

B. HÌNH THỨC:

Tùy theo tình hình thực tế, Ban Chấp hành chi đoàn có thể lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức sinh hoạt chi đoàn như:

- Tổ chức các hội thi tìm hiểu, thuyết trình, giới thiệu về lịch sử, các danh nhân văn hóa - lịch sử, các địa danh, di tích lịch sử…

- Tổ chức diễn đàn, tọa đàm trao đổi, giới thiệu về các loại hình văn hóa cổ truyền, nghệ thuật dân gian, các ngành nghề truyền thống.

- Tổ chức các diễn đàn, các chương trình giao lưu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử ôn lại truyền thống yêu nước, đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, truyền thống cách mạng.

- Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, Ba Má phong trào, thương bệnh binh và gia đình có công với đất nước; chăm lo các gia đình chính sách của Đoàn, con, em bộ đội, chiến sĩ công tác ngoài đảo xa, vùng biên giới.

- Tổ chức các chương trình thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ; các hoạt động tưởng niệm, tu bổ, thăm viếng các Đền, đài, nghĩa trang lịch sử trên địa bàn.

- Tổ chức Liên hoan Sử ca Việt Nam, các hội thi tìm hiểu và hát các ca khúc cách mạng, biểu diễn các loại hình văn hóa dân tộc khác nhằm bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, đẩy mạnh việc học sử và bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc.

- Thực hiện các cuộc triển lãm ảnh nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước và Đoàn – Hội – Đội, đầu tư cho mô hình “bảo tàng lưu động”, triển lãm lưu động, góp phần tăng hiệu qủa tuyên truyền giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên.

- Tổ chức các đợt sinh hoạt truyền thống tập trung nhân các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của ngành, đơn vị theo chủ đề “Tiếp bước truyền thống – Xây dựng tương lai”, “Thanh niên học sử để làm nên lịch sử”, “Tự hào công dân Thành phố anh hùng”, “Tự hào Sử Việt”, “Em yêu lịch sử Việt Nam”…

C. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Chi đoàn

a. Công tác chuẩn bị:

-      Ban Chấp hành chi Đoàn xây dựng chương trình sinh hoạt chi đoàn theo thời gian quy định, tham khảo, chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt.

-      Ban Chấp hành chi Đoàn có buổi hội ý, thảo luận và thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành, các đoàn viên trong chi đoàn (điều khiển chương trình, công tác tổ chức, hậu cần, trang trí…) nhằm đảm bảo cho sinh hoạt chi đoàn diễn ra thành công.

-      Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo xin ý kiến cấp Đoàn Khoa, mời Đoàn Khoa dự trước khi tổ chức sinh hoạt chi đoàn.

-      Ban Chấp hành chi đoàn thông báo trước cho đoàn viên biết thời gian, địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt chi đoàn cho đoàn viên chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên; yêu cầu đoàn viên tham dự đông đủ (Lưu ý: đảm bảo ít nhất 80% đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn).

b. Bố cục chương trình:

-      Ổn định tổ chức, sinh hoạt tập thể

-      Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu, nêu ý nghĩa, chủ đề sinh hoạt chi đoàn.

-      Định hướng nội dung sinh hoạt, các yêu cầu đối với đoàn viên.

-      Đoàn viên tham gia sinh hoạt phát biểu, thảo luận, trao đổi ý kiến, cảm nhận, suy nghĩ và nêu ra những hành động cụ thể liên quan đến chủ đề.

-      Đúc kết nội dung buổi sinh hoạt chi đoàn, trao đổi các nội dung còn tồn đọng hoặc cần thực hiện, các công trình, phần việc của chi đoàn trong tháng.

2. Đoàn Khoa/Trường TCCN Tôn Đức Thắng:

-      Bắt buộc phải đăng ký lịch tuần khi các Chi Đoàn sinh hoạt

-      Định hướng, hướng dẫn và chỉ đạo các Chi đoàn thực hiện tốt đợt sinh hoạt chủ điểm. Hỗ trợ tài liệu, các nội dung liên quan đến buổi sinh hoạt.

-      Phân công cán bộ Đoàn Khoa/Trường kiểm tra, đôn đốc, tham dự các buổi sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm của các Chi đoàn trực thuộc; tăng cường vai trò của Đoàn cơ sở trong kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các Chi đoàn bộ phận tổ chức thực hiện.

-      Đảm bảo chỉ tiêu 100% Chi đoàn tại đơn vị tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm và ít nhất 80% đoàn viên tham gia sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Đoàn Khoa/Trường TCCN Tôn Đức Thắng định hướng, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các Chi đoàn tại đơn vị tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm một cách nghiêm túc, hiệu quả. báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nội dung này trong báo tuần và tổng kết Tháng Thanh niên năm 2013 của đơn vị

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Tùy từng chủ đề, nội dung cụ thể, Ban chấp hành các chi Đoàn có thể chủ động tìm, tham khảo những tài liệu phù hợp có liên quan.

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Biểu mẫu dùng trong công tác phát triển Đảng
Các biểu mẫu chỉ định BCH lâm thời Đoàn và Hội
Mẫu tổng hợp đoàn phí và báo cáo đoàn phí hàng năm (cập nhật 13/4/2016)
Các biểu mẫu dùng trong công tác báo cáo
Hướng dẫn nội dung chính trong Đại hội Chi đoàn có sửa đổi (T3_2015)
HƯỚNG DẪN V/v Tổ chức, thực hiện lịch hoạt động và xác nhận tham gia các...
HƯỚNG DẪN V/v triển khai thực hiện lịch tuần các cơ sở Đoàn – Hội
HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 09,10 năm 2014 Chủ đề:...
Quy trình phát triển Đảng
HƯỚNG DẪN V/v đánh giá phân loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên ...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập