Hướng dẫn thể thức trình bày văn bản Đoàn...

Hướng dẫn thể thức trình bày văn bản Đoàn (T2/2014)( Ban thanh niên ) Căn cứ quyết định số 367 - QĐ/TWĐTN-VP ngày 29/10/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Theo quyết định số 367 - QĐ/TWĐTN-VP ngày 29/10/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về ban hành văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, để thống nhất về thể thức và cách trình bày văn bản trong toàn Đoàn phù hợp với điều kiện thực tế,

Thường trực Đoàn trường đã tiến hành tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp vào tháng 2 năm 2014 về thể thức trình bày văn bản theo quy định của Trung Ương Đoàn;

Để thống nhất chung cho toàn hệ thống Đoàn Trường Đại học Tôn Đức Thắng, KỂ TỪ NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 2014, TẤT CẢ VĂN BẢN (kế hoạch, báo cáo, hồ sơ phát triển Đảng, văn kiện Đại hội,...) TRONG HỆ THỐNG ĐOÀN PHẢI THỰC HIỆN THEO CÁCH TRÌNH BÀY CHUNG, những trường hợp thực hiện không đúng thì sẽ không được chấp nhận.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ Văn phòng Đoàn trường để được hướng dẫn.

Một số văn bản kèm theo:

- Hướng dẫn trình bày của Trung ương Đoàn;

- Quy định phông chữ, kiểu chữ.

- Vị trí thành phần thể thức văn bản.

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG.

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Biểu mẫu dùng trong công tác phát triển Đảng
Các biểu mẫu chỉ định BCH lâm thời Đoàn và Hội
Mẫu tổng hợp đoàn phí và báo cáo đoàn phí hàng năm (cập nhật 13/4/2016)
Các biểu mẫu dùng trong công tác báo cáo
Hướng dẫn nội dung chính trong Đại hội Chi đoàn có sửa đổi (T3_2015)
HƯỚNG DẪN V/v Tổ chức, thực hiện lịch hoạt động và xác nhận tham gia các...
HƯỚNG DẪN V/v triển khai thực hiện lịch tuần các cơ sở Đoàn – Hội
HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 09,10 năm 2014 Chủ đề:...
Quy trình phát triển Đảng
HƯỚNG DẪN V/v đánh giá phân loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên ...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập