HƯỚNG DẪN V/v công tác phát triển Hội viên...

HƯỚNG DẪN V/v công tác phát triển Hội viên Hội Sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng( Ban thanh niên ) Hướng dẫn các cơ sở Hội thực hiện đúng quy trình và quan điểm phát triển Hội viên trên toàn hệ thống Hội Sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

-     Hướng dẫn các cơ sở Hội thực hiện đúng quy trình và quan điểm phát triển Hội viên trên toàn hệ thống Hội Sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng.

-     Đảm bảo về chất lượng và số lượng phát triển Hội viên trong năm học.

2. Yêu cầu

-     Đảm bảo thực hiện đúng theo Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.

-     Công tác tuyên truyền phải được chú trọng sâu rộng đến sinh viên về tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong quá trình phát triển hội viên.

-      Đảm bảo đầy đủ thủ tục, đúng quy trình, đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch của Hội Sinh viên trường.

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Kết nạp mới :

Bước 1: Hội Sinh viên trường, Liên Chi hội, Chi hội tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về Hội Sinh viên Việt Nam thông qua các đợt hoạt động lớn, các cuộc vận động của Hội, các phong trào tập hợp Sinh viên. Khuyến khích các hoạt động mới, sáng tạo, chú trọng đến bề sâu của hoạt động tuyên truyền như công tác tổ chức hội trại kết hợp phát triển Hội viên.

Bước 2: Sinh viên có nguyện vọng gia nhập Hội Sinh viên Việt Nam sẽ viết đơn xin gia nhập và nộp đơn tại chi hội mình kèm theo 1 ảnh 2x3 để làm thẻ, lệ phí làm hồ sơ, thẻ Hội là 3.000đ (ba ngàn đồng). Nghiêm cấm các Liên chi hội thu cao hơn mức quy định.

Bước 3: Ban Chấp hành Chi hội họp xét chọn và lập danh sách sinh viên có nguyện vọng báo cáo lên Ban Chấp hành Liên Chi hội.

Bước 4: Ban Chấp hành Liên Chi hội tổng hợp toàn bộ danh sách sinh viên có nguyện vọng gia nhập Hội Sinh viên Việt Nam tại các Chi hội trực thuộc báo cáo lên Hội Sinh viên trường gồm danh sách sinh viên xin gia nhập và công văn đề nghị chuẩn y kết nạp hội viên mới của Liên Chi hội.

Bước 5: Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ra quyết định chuẩn y kết nạp Hội viên mới theo đề xuất của Liên Chi hội trong vòng 3 – 7 ngày kể từ ngày chấp nhận hồ sơ hợp lệ của các đơn vị.

Bước 6: Ban Chấp hành Liên chi hội hướng dẫn các chi hội trực thuộc hoàn tất hồ sơ hội viên mới (gồm: thẻ hội viên, thủ tục quản lý hội viên, lễ kết nạp và trao thẻ cho hội viên mới).

Quy định về việc cấp thẻ Hội viên:

Trên thẻ phải ghi đầy đủ thông tin của Hội viên được cấp thẻ, ảnh phải có đóng mộc huy hiệu Hội giáp lai.

Phần niên khóa trên thẻ Hội ghi theo khóa học.

Bước 7: Ban Chấp hành Liên Chi hội và các Chi hội tổ chức lễ kết nạp và trao thẻ Hội cho hội viên mới trong vòng 02 (hai) tuần sau khi nhận được Nghị quyết kết nạp Hội viên mới.

2. Cấp lại thẻ Hội:

Bước 1: Chi hội tiến hành khảo sát và lấy danh sách hội viên bị mất hoặc hư hỏng thẻ hội, gửi danh sách đề nghị BCH LCH SV khoa cấp lại thẻ hội.

Bước 2: BCH LCH SV khoa lập danh sách Hội viên xin cấp lại thẻ hội của khoa mình kèm công văn gửi BTK HSV trường để làm thủ tục cấp lại thẻ.

Bước 3: BCH HSV tiến hành rà soát và cấp lại thẻ.

Lưu ý:

-         Chỉ cấp lại thẻ hội cho các đối tượng trên vào đợt kết nạp mới. (trừ một số trường hợp đặc biệt do BTK HSV trường quyết định)

-         Hội viên vẫn chịu mức chi phí thẻ hội được cấp lại là 3000đ/1 lần, và thẻ hội chỉ được cấp lại tối đa 1 lần/ 1 hội viên.

III. CHƯƠNG TRÌNH LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI (Theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội)

1. Chào cờ, quốc ca, Bài ca Hội Sinh viên Việt Nam

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Công bố quyết định chuẩn y kết nạp Hội viên và danh sách Hội viên mới, gắn huy hiệu và trao thẻ Hội viên

4. Đại diện Hội viên mới và đại biểu phát biểu.

5. Bế mạc, chào cờ

-     Trang trí: cờ Tổ quốc, ảnh hoặc tượng Bác Hồ, biểu trưng của Hội Sinh viên, có dòng chữ “LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI”

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Đợt 1 : Chào đón Tân sinh viên – kỷ niệm ngày truyền thống Sinh Viên – Học Sinh

Đối tượng: Sinh viên hệ đại học chính quy.

Thời gian: Từ ngày 26/10 - 30/12 hàng năm.

-     Từ ngày 15/10 – 30/11: Triển khai tuyên truyền đợt 1 và tiến hành làm thủ tục đề nghị kết nạp.

-     Ngày 01/12: Hết hạn nhận hồ sơ phát triển Hội viên mới đợt 1

-     Từ ngày 30/12– 10/01: Tổng kết và báo cáo kết quả phát triển Hội viên đợt 1.

Đợt 2:  Chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn và Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Đối tượng: Sinh viên năm nhất và năm hai.

Thời gian: từ  01/03 - 30/04 hàng năm.

-         Từ ngày 01/03 – 01/04: Triển khai tuyên truyền đợt 2 và tiến hành làm thủ tục đề nghị kết nạp

-         Ngày 10/04: Hết hạn nhận hồ sơ phát triển Hội viên mới đợt 2

-         Từ ngày 01/05 – 07/05: Tổng kết và báo cáo kết quả phát triển Hội viên đợt 2

Lưu ý: Các Liên Chi Hội chỉ được công nhận là đã hoàn thành công tác phát triển Hội viên một đợt khi thực hiện đầy đủ quy trình và đúng tiến độ.

BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Biểu mẫu dùng trong công tác phát triển Đảng
Các biểu mẫu chỉ định BCH lâm thời Đoàn và Hội
Mẫu tổng hợp đoàn phí và báo cáo đoàn phí hàng năm (cập nhật 13/4/2016)
Các biểu mẫu dùng trong công tác báo cáo
Hướng dẫn nội dung chính trong Đại hội Chi đoàn có sửa đổi (T3_2015)
HƯỚNG DẪN V/v Tổ chức, thực hiện lịch hoạt động và xác nhận tham gia các...
HƯỚNG DẪN V/v triển khai thực hiện lịch tuần các cơ sở Đoàn – Hội
HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 09,10 năm 2014 Chủ đề:...
Quy trình phát triển Đảng
HƯỚNG DẪN V/v đánh giá phân loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên ...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập