KẾ HOẠCH Thực hiện công trình thanh niên...

KẾ HOẠCH Thực hiện công trình thanh niên cấp trường “Ghế đá xanh” Giai đoạn 2 năm học 2012 - 2013( Ban thanh niên ) Tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, tích cực” tại trường.

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, tích cực” tại trường.

- Tạo  dấu ấn của đoàn viên – thanh niên trong đợt hoạt động chào mừng 15 năm ngày thành lập trường, là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa quan trọng trong đối với sinh viên trong năm 2012.

- Lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn thành phố lần thứ 9, đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực khi triển khai thực hiện.

- Phấn đấu vận động 100% đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp xây dựng công trình thanh niên.

II. NỘI DUNG:

1. Tên công trình, địa điểm triển khai, đối tượng tham gia:

- Tên công trình: “Ghế đá xanh”

- Địa điểm triển khai: Khuôn viên trường Đại học Tôn Đức Thắng.

- Đối tượng tham gia: Đoàn viên, thanh niên đang học tập (sinh viên nhập học năm 2012) và làm việc tại trường.

2. Thời gian: từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 20 tháng 12 năm 2012.

3. Ý nghĩa:

“Ghế đá xanh” là công trình mang ý nghĩa thiết thực của các cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên toàn trường trong việc xây dựng mỹ quan khuôn viên trường học, tạo khu vực thư giãn sau giờ học căng thẳng.

4. Mẫu ghế đá:

Mẫu ghế đá được thiết kế thống nhất chung cho toàn trường, giống các ghế đá đang đặt tại bờ kênh nối giữa khu 1 và khu 2 của Nhà trường.

III. SỐ LƯỢNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Nguồn kinh phí:

Vận động đóng góp trong Đoàn viên, thanh niên đang học tập (sinh viên nhập học năm 2012) và làm việc tại trường.

2. Số lượng:

Đây là công trình thực hiện giai đoạn 2 nên đối tượng tham gia thực hiện là sinh viên nhập học năm 2012 (sinh viên các năm khác đã thực hiện đóng góp trong giai đoạn 1); căn cứ tình hình thực tế, Ban Thường vụ Đoàn trường đề xuất mức đóng góp của mỗi Đoàn viên, thanh niên (nhập học năm 2012) là 5.000đ.

Phân công, Chi đoàn Hành chính 2 vận động đóng góp thêm 900.000đ để thực hiện giai đoạn 2 của CTTN này.

Khuyến khích các Đoàn Khoa/Chi đoàn trực thuộc vận động Đoàn viên, thanh niên đóng góp nhiều hơn số lượng phân bổ.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chủ nhiệm công trình:

 

Đ/c Phạm Nhất Phương

Bí thư Đoàn trường

Chủ nhiệm

Đ/c Tăng Khắc Quý

UV BTV Đoàn trường

Phó Chủ nhiệm

Đ/c Trần Ngọc Lý

UV BTV Đoàn trường

Thành viên

Đ/c Mai Thanh Bình

UV BCH Đoàn trường

Thành viên

Đ/c Trịnh Phi Cường

UV BCH Đoàn trường

Thành viên

 

2. Đoàn trường:

- Xây dựng kế hoạch phát động, triển khai đến 100% cơ sở Đoàn qua các kênh thông tin của Đoàn.

- Là bộ phận thường trực tham mưu theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

- Khảo sát giá ghế đá, liên hệ cơ sở sản xuất đặt ghế đá theo 01 mẫu thống nhất đã được duyệt.

3. Đoàn Khoa, Chi Đoàn trực thuộc:

- Triển khai nội dung kế hoạch đến các Chi đoàn và tuyên truyền sâu rộng mục tiêu, ý nghĩa của công trình thanh niên đến giảng viên, viên chức, đoàn viên, thanh niên; đảm bảo sự tham gia của 100% đoàn viên, thanh niên (năm nhất) đối với công trình lần này.

- Chịu trách nhiệm thu kinh phí đóng góp và chuyển về Văn phòng Đoàn trường (A0004) chậm nhất đến hết ngày 20/12/2012.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện công trình thanh niên cấp trường “Ghế đá xanh” giai đoạn 2 năm học 2012 – 2013, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

BAN THƯỜNG VỤ  ĐOÀN TRƯỜNG

 

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Đăng ký chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2018 (mặt trận tỉnh)
THÔNG BÁO Kết quả thi đợt 3 và chung cuộc cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào...
THÔNG BÁO Kết quả thi đợt 1 cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống...
THÔNG BÁO Chuyển hồ sơ Đoàn các Chi Đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm
THÔNG BÁO Giới thiệu danh sách đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về...
THÔNG BÁO V/v mở lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2018
THÔNG BÁO V/v kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt tháng...
Thông báo Thời gian hiến máu đợt tháng 01/2018
THÔNG BÁO V/v Tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tổ chức “Ngày hội hiến...
THÔNG BÁO V/v Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện lần 2” năm học 2017 –...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập