Danh sách Ban chấp hành Đoàn khoa Công Nghệ Thông Tin và Toán Ứng Dụng nhiệm kỳ I (2009 – 2011) (kiện toàn 12/2010)

Danh sách Ban chấp hành Đoàn khoa...

Danh sách Ban chấp hành Đoàn Khoa Công nghệ thông tin và Toán ứng dụng nhiệm kỳ I (2009 – 2011)
Danh sách BCH Đoàn khoa

Danh sách BCH Đoàn khoa

Nhiệm kỳ 2009 - 2011


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập