Danh sách BCH LCH SV khoa Điện – Điện Tử nhiệm kỳ (2010 - 2013)

Danh sách BCH LCH SV khoa Điện –...

Danh sách BCH LCH SV Khoa Điện – Điện Tử nhiệm kỳ (2010 - 2013) (đã kiện toàn lần 1)
Thành viên Liên chi Hội sinh viên khoa Điện - Điện Tử

Thành viên Liên chi Hội sinh viên...

Ban thư ký Hội sinh viên trường công bố danh sách Ban chấp hành Liên chi hội sinh viên Khoa Điện - Điện tử (theo quyết định chuẩn y kết quả đại hội đại biểu nhiệm kỳ II năm 2010-2013) như sau:


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập