Danh sách BCH LCH SV khoa Kế Toán nhiệm kỳ (2010 - 2013)

Danh sách BCH LCH SV khoa Kế Toán...

Danh sách BCH LCH SV Khoa Kế toán Nhiệm kỳ (2010 - 2013) (đã kiện toàn lần 1)
Thành viên Liên chi Hội sinh viên khoa Kế Toán

Thành viên Liên chi Hội sinh viên...

Ban thư ký Hội sinh viên trường công bố danh sách BCH Liên chi hội sinh viên Khoa Kế toán (theo quyết định chuẩn y kết quả đại hội đại biểu nhiệm kỳ II năm 2010-2013) như sau:


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập