Danh sách Ban chấp hành Đoàn khoa Quản Trị Kinh Doanh nhiệm kỳ II (2011 – 2014)

Danh sách Ban chấp hành Đoàn khoa...

Danh sách Ban chấp hành Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh Nhiệm kỳ II (2011 – 2014)
Đại hội Đoàn khoa Quản Trị Kinh Doanh nhiệm kỳ 2011 - 2014

Đại hội Đoàn khoa Quản Trị Kinh...

Đại hội Đoàn khoa Quản trị kinh doanh nhiệm kì 2011-2014 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội được diễn ra trong 02 phiên: Phiên 1 ngày 26/9/2011, phiên 2 ngày 27/09/2011


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập