Danh Sách BCH LCH SV Khoa Tài Chính Ngân Hàng Nhiệm Kỳ 2010 - 2013

Danh Sách BCH LCH SV Khoa Tài Chính...

Danh sách BCH LCH SV Khoa Tài Chính Ngân Hàng Nhiệm kỳ 2010 - 2013 (cập nhật 12/2011)
Thành Viên Liên Chi Hội Sinh Viên Khoa Tài Chính Ngân Hàng

Thành Viên Liên Chi Hội Sinh Viên...

Ban thư ký Hội sinh viên trường công bố danh sách BCH Liên Chi hội Khoa Tài chính Ngân hàng nhiệm kỳ II năm học 2010-2013 (theo quyết định chuẩn y kết quả đại hội đại biểu) như sau:


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập