KỶ YẾU NCKHSV

KỶ YẾU NCKHSV( Ban thanh niên ) CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN NĂM HỌC 2008-2009


01. File tải về: Đề xuất giải pháp khả thi bổ cập nhân tạo cho nguồn nước dưới đất ở TP.HCM.

02. File tải về: Hydro hóa tinh dầu sả bằng xúc tác raney-nickel trong điều kiện nhiệt độ thường.

03. File tải về: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung bình MCM-41.

04. File tải về: Đẩy mạnh chiến lược marketing tại các ngân hàng thương mại ở VN.

05. File tải về: Các giải pháp hạn chế rủi ro khi sáp nhập ngân hàng thương mại vừa & nhỏ ỏ VN.

06. File tải về: Hoàn thiện những biện pháp xử lý vi phạm các cty niêm yết tại TTCK VN.

07. File tải về: Quản lý hiệu quả danh mục tài sản có tại các ngân hàng thương mại VN.

08. File tải về: Hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán VN.

09. File tải về: Khủng hoảng thị trường tài chính Hoa kỳ 2008 – Bài học kinh nghiệm đối với VN.

10. File tải về: Tái cấu trúc tài chính cho các doanh nghiệp sắp phá sản.

11. File tải về: Áp dụng chứng khoán phái sinh cho thị trường chứng khoán ở VN.

12. File tải về: Kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng của các ngân hàng thương mại tại VN.

13. File tải về: Một số giải pháp tăng cường và kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm ở TP.HCM.

14. File tải về: Chính sách cho vay của ngân hàng chính sách tác động đến đời sống và học tập của sinh viên sau khi vay vốn.

15. File tải về: Đặc trưng văn hóa ngôn ngữ qua so sánh thành ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh.

16. File tải về: Tìm hiểu thực trạng và đề xuất giải pháp chổ ở tập thể cho sinh viên tại TP.HCM.

17. File tải về: Mối tương quan giữa văn hóa Trung Quốc và những chữ mang bộ thủ có ý nghĩa gia đình.

18. File tải về: Thái độ của sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng với việc thực hiện nếp sống văn minh giảng đường hiện nay.

19. File tải về: Nghiên cứu và thiết kế mạng CAN ứng dụng trong công nghiệp.

20. File tải về: Thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân tại VN – Thực trạng và giải pháp.

21. File tải về: Khảo sát kết cấu dàn tại một số công trình xây dựng ở TP.HCM.

22. File tải về: Nghiên cứu phân tích thiết kế kết cấu dầm chuyển trong nhà nhiều tầng.

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Buổi Hội Nghị Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Lần IX Năm 2010
Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học Năm 2008-2009
Kỷ Yếu Hội Nghị Khoa Học Trẻ Lần 1 Năm 2010
Tên Đề Tài: Chế Tạo Máy Tách Hạt Tiêu Theo Màu Sắc.
Tên Đề Tài: Khảo Sát Và Đề Xuất Giải Pháp Phát Triển Hệ Thống Chợ Ở TP.HCM...
Sinh Viên "giải Bài Toán" Nhà Trọ Sinh Viên
ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG EUREKA LẦN 9 NĂM 2007
ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG EUREKA LẦN 9 NĂM 2007
ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG EUREKA LẦN 9 NĂM 2007
ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG EUREKA LẦN 9 NĂM 2007


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập