Lá Cờ Đoàn

Lá Cờ Đoàn( Ban thanh niên ) Mô tả: Nền đỏ, Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.

Mô tả:

  • Nền đỏ

  • Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.

  • Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn.

  • Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Bài Hát Đoàn
Huy Hiệu Đoàn


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập