Lịch Hoạt Động Đoàn - Hội Từ Ngày...

Lịch Hoạt Động Đoàn - Hội Từ Ngày 07/03/2016 Đến Ngày 13/03/2016( Ban thanh niên ) Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 07/03/2016 đến ngày 13/03/2016

Các cơ sở Đoàn - Hội chú ý:

- Thực hiện lịch tuần đúng theo hướng dẫn đã ban hành, nếu không đúng thì sẽ không được công nhận.

- Theo dõi lịch tuần công bố trên web mà văn phòng Đoàn trường đã tổng hợp để thực hiện đúng.

Các hoạt động cấp trường xem tại đây

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 26/09/2016 đến ngày 02/10/2016
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 19/09/2016 đến ngày 25/09/2016
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 12/09/2016 đến ngày 18/09/2016
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 05/09/2016 đến ngày 11/09/2016
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 29/08/2016 đến ngày 04/09/2016
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 22/08/2016 đến ngày 28/08/2016
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 15/08/2016 đến ngày 21/08/2016
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 20/06/2016 đến ngày 26/06/2016
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 13/06/2016 đến ngày 19/06/2016
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập