Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày...

Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 26/09/2016 đến ngày 02/10/2016( Ban thanh niên ) Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 26/09/2016 đến ngày 02/10/2016

Các cơ sở Đoàn - Hội chú ý:

- Thực hiện lịch tuần đúng theo hướng dẫn đã ban hành, nếu không đúng thì sẽ không được công nhận.

- Theo dõi lịch tuần công bố trên web mà văn phòng Đoàn trường đã tổng hợp để thực hiện đúng.

- Các hoạt động cấp trường xem tại đây

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 19/09/2016 đến ngày 25/09/2016
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 12/09/2016 đến ngày 18/09/2016
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 05/09/2016 đến ngày 11/09/2016
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 29/08/2016 đến ngày 04/09/2016
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 22/08/2016 đến ngày 28/08/2016
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 15/08/2016 đến ngày 21/08/2016
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 20/06/2016 đến ngày 26/06/2016
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 13/06/2016 đến ngày 19/06/2016
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016
Lịch hoạt động Đoàn - Hội từ ngày 04/04/2016 đến ngày 10/04/2016


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập