Đoàn viên khi đến thời điểm tốt nghiệp theo tiến độ của Nhà trường hoặc không còn học tại trường phải thực hiện chuyển sinh hoạt đn về địa phương (của đoàn viên) hoặc tại nơi làm việc mới.

Lịch rút sổ đoàn như sau:

* Quy trình rút sổ Đoàn như sau: Đoàn viên liên hệ văn phòng Đoàn trường để rút sổ đoàn vào các ngày làm việc trong tuần (phải mang theo CMND bản gốc)

- Thời gian: Buổi sáng: 8h30 – 11h30

Buổi chiều: 14h00 – 16h30

- Địa điểm: Văn phòng Đoàn trường (P.A0004, cơ sở Tân Phong, Quận 7).

Lưu ý:

- Khi nhận lại sổ Đoàn, Đoàn viên phải đem theo CMND (bản gốc).

- KHÔNG ĐƯỢC RÚT SỔ ĐOÀN THAY NGƯỜI KHÁC.

- Trường hợp rút thay sổ đoàn cho người khác (người A) thì người rút thay phải có chứng minh nhân dân (bản gốc) của người A.

- Những trường hợp ngoại lệ phải có ý kiến của Thường trực Đoàn trường.

- Quá 12 tháng kể từ ngày Đoàn viên ra trường mà không thực hiện chuyển sinh hoạt Đoàn thì Đoàn trường sẽ không giải quyết các trường hợp mất hay thất lạc sổ đoàn của Đoàn viên đó.Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập