Mời Tham gia Hội thi Olympic Mác – Lênin...

Mời Tham gia Hội thi Olympic Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017( Ban thanh niên ) Mời Tham gia Hội thi Olympic Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức; Hội thi tạo điều kiện cho sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân; Ban Chấp hành Đoàn trường mời sinh viên đăng ký tham gia Hội thi trên với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên trường.

2. Thời gian thi tập trung: từ 9h00 đến 17h30 ngày 05 tháng 3 năm 2017

3. Địa điểm thi: Phòng A702 và A703

4. Cách thức:

- Sinh viên đăng ký dự thi theo đường link: http://bit.ly/ASSD5_3

- Ban chấp hành Đoàn trường sẽ sắp xếp phòng máy cho các bạn sinh viên đăng ký tham gia.

- Cách thức dự thi: Sẽ được hướng dẫn khi vào phòng thi.

- Sinh viên có thể đăng ký thi thử theo đường link: www.anhsangsoiduong.vn

5. Ghi nhận tham gia:

- Ban Chấp hành Đoàn trường chỉ ghi nhận sinh viên đã đăng ký theo đường link và tham gia thi tại các phòng thi do Đoàn trường tổ chức.

- Danh sách ghi nhận sẽ được Đoàn trường gửi phòng Công tác học sinh sinh viên để ghi nhận điểm rèn luyện. Mức điểm rèn luyện cộng tối đa là 3 điểm cho một lần thi (điểm được ghi nhận vào mục học tập trong bảng điểm rèn luyện)

6. Nội dung cơ bản Hội thi

- Kiến thức về Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, phong trào công nhân trong và ngoài nước; phong trào yêu nước, các danh nhân, các nhà khoa học và các thành tựu khoa học lớn trong lịch sử nhân loại. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

- Thông tin kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng

7. Cơ cấu giải thưởng

Ngoài điểm rèn luyện được cập nhập theo quy định (cộng 3 điểm cho mỗi lần thi, mỗi tuần sẽ có 1 đợt thi) thì các bạn sinh viên có điểm số cao sẽ nhận được giải thưởng như sau:

· Giải nhất tuần:

- 01 giải Nhất trị giá 1.000.000 đồng

- 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 500.000 đồng

- 03 giải Ba trị giá mỗi giải 300.000 đồng

· Giải toàn quốc:

- 01 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng và 1 chuyến về nguồn.

- 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 5.000.000 đồng.

- 03 giải Ba trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng.

- 04 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải 2.000.000 đồng.

Các cá nhân đạt giải toàn quốc nhận được giấy khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trân trọng

Bài Viết Cùng Chủ Đề
THÔNG BÁO V/v kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt tháng...
Thông báo Thời gian hiến máu đợt tháng 01/2018
THÔNG BÁO V/v Tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tổ chức “Ngày hội hiến...
THÔNG BÁO V/v Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện lần 2” năm học 2017 –...
THÔNG BÁO V/v Tuyển Cộng tác viên văn phòng Đoàn - Hội trường (Tháng 10 năm...
THÔNG BÁO Giới thiệu danh sách đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về...
Thông báo Thời gian hiến máu đợt tháng 10/2017
THÔNG BÁO V/v nộp sổ đoàn khóa nhập học năm 2017
THÔNG BÁO V/v Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Chi đoàn, Chi Hội khóa nhập...
THÔNG BÁO V/v Tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tổ chức “Ngày hội hiến...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập