MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG ĐIỀU LỆ ĐOÀN TNCS...

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG ĐIỀU LỆ  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHÓA IX (2007 – 2012)( Ban thanh niên ) Ngày 19/12/2007, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn đã thông qua Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Điều lệ Đoàn khoá IX) trên cơ sở sửa đổi, bổ sung 22 vấn đề so với Điều lệ Đoàn khoá VIII. Sau đây là những nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản:

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Điều Lệ Đoàn
Hướng Dẫn Thực Hiện Điều Lệ Đoàn Khoá IX


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập