Danh sách BCH Hội sinh viên Trường nhiệm kỳ II (2011 - 2013)

Danh sách BCH Hội sinh viên Trường...

Danh sách BCH Hội sinh viên trường nhiệm kỳ II (2011 - 2013)
BAN CHẤP HÀNH HSV TRƯỜNG

BAN CHẤP HÀNH HSV TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2008 - 2010


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập