Chương trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 1 (2009 – 2010)

Chương trình Đại hội Đại biểu Đoàn...

Đại hội gồm 02 (hai) phiên: trù bị (chiều 13h00 thứ bảy 09/05/2009) và chính thức (sáng 7h00 chủ nhật ngày 10/05/2009)
Kế hoạch Đại hội nhiệm kỳ I

Kế hoạch Đại hội nhiệm kỳ I

Đánh giá hiệu quả hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Tôn Đức Thắng trong thời gian qua


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập