ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG NHIỆM KỲ II (2012 – 2014)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ...

Hòa cùng không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Việt Nam, lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh- thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Một số biểu mẫu Đại hội Đoàn trường

Một số biểu mẫu Đại hội Đoàn trường

Một số biểu mẫu Đại hội Đoàn trường
KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO Tổ chức Đại hội Hội nghị Đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Trường nhiệm kỳ II (2012 – 2014)

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO Tổ chức Đại hội...

Căn cứ kế hoạch số 25/KH-ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ II (2012 – 2014) đã được Đảng ủy trường phê duyệt, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi Đoàn, Đại hội/Hội nghị Đại biểu Đoàn Khoa/Phòng TCCN&DN với các nội dung sau:
Kế hoạch Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ II (2012 – 2014)

Kế hoạch Tổ chức Đại hội Đại biểu...

Căn cứ kế hoạch số 52/KH-ĐTN ngày 26/09/2011 của Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM về việc tổ chức Chỉ đạo Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 - 2017, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Tôn Đức Thắng xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Tôn Đức Thắng với các nội dung sau:


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập