Thể thức văn bản của Hội Sinh viên Việt...

Thể thức văn bản của Hội Sinh viên Việt Nam( Ban thanh niên ) Văn bản của Hội là văn bản ghi lại hoạt động Hội do các cấp bộ Hội tổ chức, cơ quan có thẩm quyền của Hội ban hành theo quy định của Điều lệ Hội và của Ban Thư ký Trung ương Hội sinh viên viên Việt Nam. Văn bản của Hội là văn bản hành chính, do đó phải tuân thủ quy định về văn bản hành chính.

 

xem thêm nội dung chi tiết (tại đây)

 

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Phương pháp tuyên truyền miệng
Kỹ năng nói trước công chúng (cán bộ Đoàn)
Vai trò của Bí thư Đoàn cơ sở trong công tác chỉ đạo hoạt động của Đoàn
Cắm Trại
Phương Pháp Thực Hiện Báo Cáo Công Tác Đoàn
CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ VĂN THƯ LƯU TRỮ TRONG HỆ THỐNG TỔ CHỨC HỘI
CÔNG TÁC VĂN PHÒNG HỘI SINH VIÊN


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập