Bạn đang ở: Trang Chủ Thông tin

Thông báo chuyển văn phòng Đoàn - Hội...

Thông báo chuyển văn phòng Đoàn - Hội trường từ ngày 22/6/2012( Ban thanh niên ) Thông báo chuyển văn phòng Đoàn - Hội trường từ ngày 22/6/2012

Kể từ ngày 22/6/2012, văn phòng Đoàn - Hội trường sẽ được chuyển từ phòng A0306 đến phòng A0004.

Đoàn viên, thanh niên liên hệ công việc vui lòng liên hệ đến phòng mới A0004

Bài Viết Cùng Chủ Đề Chưa có bài viết nào


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập