THÔNG BÁO Giới thiệu danh sách đoàn viên...

THÔNG BÁO Giới thiệu danh sách đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về đảng  đợt tháng 5 năm 2018( Ban thanh niên ) THÔNG BÁO Giới thiệu danh sách đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về đảng đợt tháng 5 năm 2018

Nhằm tiếp tục bồi dưỡng và phát triển Đảng cho đoàn viên ưu tú, cán bộ Đoàn – Hội các cấp; Ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa/ Trường TCCN Tôn Đức Thắng/KTX (gọi chung là Đoàn Khoa) về nội dung như sau:

1. Đối tượng tham dự:

- Là Đoàn viên ưu tú có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên của Lớp, Khoa và Trường.

- Học kỳ I năm học 2017 – 2018 có điểm học tập và hoạt động ngoại khóa cao hơn điểm trung bình học tập và rèn luyện của năm học 2016 – 2017. Học kỳ I năm học 2017 – 2018  có kết quả học tập từ 6,5 trở lên, hoạt động ngoại khóa từ 70 trở lên.

- Gương mẫu, có uy tín và ảnh hưởng tốt đến phong trào học tập và rèn luyện của đoàn viên, thanh niên trong Lớp, Khoa và Trường.

- Thực hiện tốt các quy định của nhà trường (nội quy giảng đường phòng học, 3 nội dung đạo đức,…)

- Các cá nhân có nhiều thành tích trong các hoạt động: Học tập, Nghiên cứu khoa học, Sinh viên 5 tốt, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao,…

2. Thời gian học cả ngày 5 và 6 tháng 5 năm 2018

3. Địa điểm học: Thông báo sau

4. Hình thức tham dự:

- Đoàn Khoa triển khai đến các chi đoàn, CLB/ Đội/ Nhóm trực thuộc.

- Ban Chấp hành Đoàn Khoa tổng hợp và họp thống nhất danh sách giới thiệu các Đoàn viên ưu tú tham dự lớp học (có ý kiến của lãnh đạo đơn vị) gởi về Đoàn trường trễ nhất ngày 20/4/2018 (theo mẫu tải trên trang web Đoàn – Hội trường). Gửi bằng văn bản về văn phòng Đoàn trường và file mềm đến địa chỉ email doanhoi@tdt.edu.vn.

Lưu ý:

- Những trường hợp đã có giấy chứng nhận lớp nhận thức về Đảng (đã quá 60 tháng kể từ ngày được cấp giấy) nhưng chưa được phát triển, các đơn vị xem xét giới thiệu học lại (nếu đủ các điều kiện như trên).

- Đối với những đồng chí đã học qua lớp nhận thức về Đảng, đề nghị các đơn vị có kế hoạch bồi dưỡng, giao nhiệm vụ thực hiện và phân công người phụ trách, hỗ trợ để làm các thủ tục, giới thiệu phát triển Đảng.

- Đối với những cơ sở Đoàn không giới thiệu Đoàn viên ưu tú học lớp nhận thức về Đảng đợt tháng 5 năm 2018 vui lòng gửi công văn phản hồi có ý kiến của lãnh đạo đơn vị về văn phòng Đoàn trường trước ngày 20/4/2018.

 

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đồng chí Bí thư Đoàn Khoa/ Trường TCCN Tôn Đức Thắng/LCH SV KTX thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Đăng ký chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2018 (mặt trận tỉnh)
THÔNG BÁO Kết quả thi đợt 3 và chung cuộc cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào...
THÔNG BÁO Kết quả thi đợt 1 cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống...
THÔNG BÁO Chuyển hồ sơ Đoàn các Chi Đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm
THÔNG BÁO V/v mở lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2018
THÔNG BÁO V/v kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt tháng...
Thông báo Thời gian hiến máu đợt tháng 01/2018
THÔNG BÁO V/v Tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tổ chức “Ngày hội hiến...
THÔNG BÁO V/v Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện lần 2” năm học 2017 –...
THÔNG BÁO V/v Tuyển Cộng tác viên văn phòng Đoàn - Hội trường (Tháng 10 năm...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập