THÔNG BÁO Về việc bình chọn danh...

THÔNG BÁO Về việc bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm 2014( Ban thanh niên ) Căn cứ thông báo của Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” năm 2014

Căn cứ thông báo của Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” năm 2014; đồng thời tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng hội nghị đại biểu Hội sinh viên giữa nhiệm kì III (2013 – 2016) hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kì V (2015 – 2020), kịp thời bình chọn, tuyên dương, khen thưởng các cá nhân điển hình trong đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng và hội nhập tốt. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo về việc bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm 2014, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG:

- Tất cả các sinh viên đang theo học hệ chính quy của trường, trừ sinh viên năm nhất.

- Ưu tiên các bạn sinh viên là Hội viên Hội sinh viên Việt Nam.

II. TIÊU CHUẨN:

Để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, sinh viên phải đạt đồng thời 05 tiêu chuẩn sau trong năm học 2013 - 2014:

1. Đạo đức tốt:

* Tiêu chuẩn bắt buộc:

- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.

- Điểm rèn luyện đạt từ 75 điểm trở lên.

* Tiêu chuẩn khác: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tham gia hiến máu tình nguyện ít nhất một lần trong năm học.

- Tham gia tích cực vào các đội nhóm vận động hiến máu nhân đạo (có xác nhận của CLB/ Đội/ Nhóm tham gia).

- Có thành tích thực hiện tốt chương trình “Giáo dục 3 nội dung đạo đức” của trường năm học 2013-2014

2. Học tập tốt:

* Tiêu chuẩn bắt buộc: Điểm bình quân học tập từ 7.0 trở lên không nợ môn học nào.

* Tiêu chuẩn khác: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau

- Có đề tài tham gia nghiên cứu khoa học các cấp hoặc tiểu luận môn học đạt loại ưu.

- Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật.

- Đạt giải trong các cuộc thi học thuật từ cấp khoa trở lên.

- Có ít nhất 01 bài viết đăng trong các tạp chí chuyên ngành phù hợp với ngành mà sinh viên đang theo học.

- Tham gia và đạt giải trong kỳ thi Olympic môn học cấp khoa trở lên.

3. Thể lực tốt: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau

- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” của năm học (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban TDTT ban hành)

- Đạt thành tích cao trong hội thao cấp khoa trở lên trong năm học 2013 - 2014.

- Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 CLB/ Đội/ Nhóm thể thao (có xác nhận)

- Là thành viên đội tuyển cấp tỉnh, quốc gia các môn thể dục thể thao. Ưu tiên sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

- Là đội trưởng (hoặc phụ trách) các đội tuyển Thể dục thể thao hoặc Chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thể thao từ cấp khoa trở lên.

* Đối với sinh viên khuyết tật thì căn cứ vào tình hình thực tế để bình chọn.

4. Kỹ năng tốt:

* Tiêu chuẩn bắt buộc: Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:

- Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng trong năm học.

- Tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 CLB/ Đội/ Nhóm.

- Là cán bộ Đoàn – Hội từ cấp Ủy viên BCH Chi Đoàn, Chi Hội trở lên.

- Được công nhận vượt qua các bài kiểm tra thực tế về kỹ năng. Kiểm tra các kỹ năng sau: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phản biện (có phụ lục kèm theo). Hội đồng xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường tổ chức kiểm tra và thẩm định kết quả.

- Tham gia tích cực trong các phong trào do Đoàn – Hội sinh viên trường, khoa phát động, phân tích chất lượng Đoàn viên, Hội viên xuất sắc.

- Tham gia vào ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm học .

* Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu.

- Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp khoa trở lên.

- Đạt khen thưởng cấp trường, cấp UBND, TW Đoàn, TW Hội SV, TW Hội LHTN trở lên.

5. Hội nhập tốt

* Tiêu chuẩn bắt buộc: Sinh viên phải đảm bảo trình độ ngoại ngữ và tin học sau::

- Phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tin học: Đạt chứng chỉ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên (đối với sinh viên năm thứ 2), bằng B hoặc tương đương bằng B (đối với sinh viên năm thứ 3,4,5).

+ Toeic 500

+ Tham gia và đạt giải các cuộc thi Olympic ngoại ngữ, tin học từ cấp khoa trở lên;

+ Là thành viên chính thức tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước (có xác nhận).

Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn những sinh viên có các tiêu chuẩn sau:

- hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp khoa trở lên.

III. CÁC BƯỚC BÌNH CHỌN:

Bước 1:Cá nhân làm hồ sơ báo cáo thành tích và nộp cho BCH Chi hội bao gồm:

- Bảng báo cáo thành tích cá nhân (xem tại ĐÂY), có xác nhận của Liên Chi hội trưng.

- Bảng điểm năm học 2013-2014 (Có xác nhận của phòng Đào tạo).

- Các văn bằng, chứng chỉ, bằng khen, giấy khen (Photo không cần công chứng).

- 01 hình chân dung hoặc hình hoạt động cận cảnh (khổ 10 x 15 cm).

- 02 tấm hình 3x4.

Lưu ý:

- Tất cả được bỏ vào trong 1 bìa cứng

- Sinh viên khai thành tích theo thông báo, phải khai cụ thể chi tiết cho từng tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn bắt buộc.

BCH Chi Hội nộp hồ sơ gửi về BCH LCH sinh viên khoa/KTX/Chi hội trực thuộc.

Bước 2: Ban Chấp hành Liên Chi hội sinh viên khoa/KTX/Chi Hội trực thuộc tổng hợp hồ sơ từ các Chi Hội, xét công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp khoa và gửi hồ sơ các sinh viên xuất sắc tham dự bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Hạn chót nộp hồ sơ 17h ngày 24/10/2014.

Bước 3: Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường xét công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

Bước 4: Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tại trường.

* Lưu ý: BCH Hội Sinh viên trường không trả lại hồ sơ đối với những sinh viên không đạt danh hiệu.  Bất kỳ trường hợp nào thiếu hồ sơ hoặc gửi trễ so với thời gian yêu cầu đều không được đưa vào danh sách xem xét.

Mọi thông tin, liên hệ liên hệ đồng chí Mai Thị Cẩm Hằng Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường - Điện thoại 01693 788 784, Email: A1100011@student.tdt.edu.vn

Vì sự phát triển của Công tác Hội & Phong trào sinh viên và quyền lợi của Hội viên, sinh viên, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường đề nghị Liên Chi hội Sinh viên các Khoa/KTX/Chi hội trực thuộc thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” cấp trường theo hướng dẫn này.

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Kế hoạch Hội thi
Thông báo kết quả Vòng 01 - Hội thi Thủ lĩnh sinh viên 2016
KẾ HOẠCH Tổ chức Chiến dịch Xuân Tình nguyện năm 2016
THÔNG BÁO Đăng ký dự xét nhận vé hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...
THÔNG BÁO V/v Triển khai học bổng dành cho sinh viên đầu năm học 2015 -...
Ngày hội chạy bộ “TDT RUN 2015”
THÔNG BÁO Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh minh họa cho truyện “QUA, TU AND THE...
THÔNG BÁO Về việc trao tặng học bổng “TDT’S GOT TALENT” năm 2014
THÔNG BÁO Về việc nhận hồ sơ xét trao học bổng BRUCE LANGONE, NVC cho sinh...
CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG "TDT’S GOT...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập