THÔNG BÁO V/v Chỉ định Ban Chấp hành lâm...

THÔNG BÁO V/v Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Chi đoàn, Chi Hội khóa nhập học năm 2017( Ban thanh niên ) THÔNG BÁO V/v Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Chi đoàn, Chi Hội khóa nhập học năm 2017

Nhằm ổn định tổ chức, cũng như tạo điều kiện cho tân sinh viên Đại học khóa 21 có nhiều điều kiện hơn trong việc tham gia các phong trào của Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên các cấp, Ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến đồng chí là Bí thư (Phó Bí thư) Đoàn Khoa, Liên Chi hội Trưởng (phó) các Khoa chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Chi Đoàn, Chi Hội các lớp nhập học năm 2017, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

a. Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Chi Đoàn:

- Chi đoàndưới 09 đoàn viên: Có Bí thư, nếu cần thiết thì có thể thêm 01 Phó Bí thư.

- Chi đoàn có từ 09 đoàn viên trở lên: Ban Chấp hành có từ 03 đến 05 Ủy viên, trong đó có Bí thư và 01 Phó Bí thư.

Lưu ý: Các thành viên Ban Chấp hành lâm thời Chi Đoàn phải đảm bảo có sổ đoàn và được lưu tại văn phòng Đoàn trường.

b. Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Chi Hội:

- Chi Hội dưới 80 hội viên: Ban Chấp hành có 3 ủy viên, trong đó có 01 Chi hội trưởng, 01 Chi hội phó và 01 ủy viên.

- Chi Hội có trên 80 hội viên: Ban Chấp hành có từ 3 đến 5 ủy viên, trong đó có 01 Chi hội trưởng, 01 Chi hội phó và 01 (03) ủy viên.

2. Hồ sơ gồm có:

- Công văn đề nghị ra quyết định công nhận Ban chấp hành Chi Đoàn, Chi Hội lâm thời có xác nhận của TL. CTSV.

- Danh sách đề nghị ban chấp hành Chi Đoàn, Chi hội (theo mẫu).

* Các biễu mẫu tải tại trang web http://doanhoi.tdt.edu.vn mục hướng dẫn, biểu mẫu

3. Thời gian thực hiện:

Các hồ sơ thủ tục gửi về văn phòng Đoàn trường trước 17h ngày 20/10/2017. Đồng thời gửi kèm tất cả các file danh sách về địa chỉ email: doanhoi@tdt.edu.vn (Font: Times New Roman, cỡ chữ: 12)

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Đăng ký chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2018 (mặt trận tỉnh)
THÔNG BÁO Kết quả thi đợt 3 và chung cuộc cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào...
THÔNG BÁO Kết quả thi đợt 1 cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống...
THÔNG BÁO Chuyển hồ sơ Đoàn các Chi Đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm
THÔNG BÁO Giới thiệu danh sách đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về...
THÔNG BÁO V/v mở lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2018
THÔNG BÁO V/v kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt tháng...
Thông báo Thời gian hiến máu đợt tháng 01/2018
THÔNG BÁO V/v Tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tổ chức “Ngày hội hiến...
THÔNG BÁO V/v Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện lần 2” năm học 2017 –...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập