THÔNG BÁO V/v kết quả kiểm tra lớp bồi...

THÔNG BÁO V/v kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt tháng 10/ 2016( Ban thanh niên ) THÔNG BÁO V/v kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt tháng 10/ 2016

Căn cứ quá trình học tập của lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng;

Nhằm tiếp tục phát triển lực lượng chính trị của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và góp phần giới thiệu các đồng chí cảm tình đảng cho các cấp Ủy Đảng xem xét phát triển; qua đó tạo lực lượng nòng cốt, gương mẫu điển hình trong các hoạt động của nhà trường;

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo một số nội dung cụ thể sau:

I. Kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng:

Tổng số đoàn viên viên ưu tú được giới thiệu học lớp nhận thức về đảng: 193

Tổng số đoàn viên viên ưu tú đủ điều kiện được kiểm tra: 160

Kết quả (đính kèm).

Lưu ý: Các cá nhân đã đạt lớp nhận thức về Đảng, vui lòng liên hệ văn phòng Đoàn trường để nhận giấy chứng nhận đã học xong lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng từ ngày thông báo đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2017 (mọi sự chậm trễ so với thời gian thông báo, Đoàn trường sẽ không giải quyết)

II. Yêu cầu đối với các Đoàn Khoa:

1. Tiếp tục theo dõi, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện hoạt động,…  cho các đồng chí đã học và đạt kết quả lớp nhận thức về Đảng (kể cả những trường hợp đã học trước đây của trường hoặc nơi khác chuyển về trường).

2. Qua thời gian học tập, hoạt động và rèn luyện đạo đức, những đồng chí nào đủ điều kiện giới thiệu phát triển Đảng, các đơn vị tiến hành thủ tục giới thiệu các cấp xem xét phát triển Đảng cho đồng chí đó theo quy định (xem quy trình phát triển Đảng của Đảng ủy trường) dựa trên 03 vấn đề trọng tâm:

So sánh kết quả học tập (từ 7,0 trở lên) và rèn luyện (từ 80 trở lên) của học kỳ đề xuất phải giữ vững mức xếp loại hoặc cao hơn của năm học liền kề trước đó.

Gương mẫu, điển hình: thực hiện tốt nội quy giảng đường phòng học, 3 nội dung đạo đức, các quy định và quy chế của nhà trường ,…

Tham gia nhiệt tình và xuất sắc trong các hoạt động phong trào của lớp, Khoa, trường,…

III. Yêu cầu đối với các đồng chí đã học qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng:

Chủ động tham gia và đóng góp cho công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên của lớp, của khoa và trường.

Gương mẫu, có uy tín và ảnh hưởng tốt đến phong trào học tập và rèn luyện của đoàn viên, thanh niên trong lớp, trường.

Thực hiện tốt các quy định của nhà trường (nội quy giảng đường phòng học, 3 nội dung đạo đức, đạo đức lối sống lành mạnh…)

Tích cực tham gia các hoạt động: Học tập, nghiên cứu khoa học, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện, xung kích vì cộng đồng,…

IV. Giới thiệu đoàn viên ưu tú phát triển Đảng:

BCH Đoàn các Khoa tiến hành rà soát lại các đoàn viên ưu tú đã học qua lớp nhận thức về Đảng tại trường (hoặc ở Phổ thông trung học) nhưng chưa được phát triển Đảng (lưu ý đề xuất lại cho đợt tháng 6/2016) để tiến hành họp xét đề nghị phát triển Đảng đối với những cá nhân đạt yêu cầu (trừ sinh viên năm cuối).

1. Thời gian gửi hồ sơ về Đoàn trường: hạn cuối 10/3/2017

2. Hồ sơ gồm có:

Lý lịch đoàn viên ưu tú (theo mẫu – do cá nhân tự ghi).

Bảng tổng hợp danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu đủ điều kiện phát triển Đảng có ý kiến của Lãnh đạo khoa (theo mẫu) gửi bản giấy về văn phòng Đoàn trường và file mềm đến địa chỉ email doanhoi@tdt.edu.vn. Lưu ý: phải ghi chính xác tóm tắt quá trình hoạt động từ tháng 3 năm 2016 đến nay.

Đối với các Đoàn Khoa không có cá nhân để giới thiệu thì phải có thông tin phản hồi đến Đoàn trường.

Ban Thường vụ Đoàn trường trân trọng kính đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa, trợ lý CTSV các đơn vị tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ tốt cho công tác thanh niên vì sự lớn mạnh, ổn định và phát triển của nhà trường.

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

Bài Viết Cùng Chủ Đề
THÔNG BÁO V/v kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt tháng...
Thông báo Thời gian hiến máu đợt tháng 01/2018
THÔNG BÁO V/v Tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tổ chức “Ngày hội hiến...
THÔNG BÁO V/v Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện lần 2” năm học 2017 –...
THÔNG BÁO V/v Tuyển Cộng tác viên văn phòng Đoàn - Hội trường (Tháng 10 năm...
THÔNG BÁO Giới thiệu danh sách đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về...
Thông báo Thời gian hiến máu đợt tháng 10/2017
THÔNG BÁO V/v nộp sổ đoàn khóa nhập học năm 2017
THÔNG BÁO V/v Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Chi đoàn, Chi Hội khóa nhập...
THÔNG BÁO V/v Tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tổ chức “Ngày hội hiến...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập