THÔNG BÁO V/v mở lớp đối tượng Đoàn đợt...

THÔNG BÁO V/v mở lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2017( Ban thanh niên ) THÔNG BÁO V/v mở lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2017

Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên tiên tiến có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng đoàn viên khi đứng trong hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bồi dưỡng, kết nạp Đoàn viên mới, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo mở lớp học đối tượng Đoàn đợt tháng 03 năm 2017, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

Tất cả thanh niên tiên tiến đang làm việc và học tập tại trường có độ tuổi  từ 16 đến 30 tuổi có nguyện vọng  được đứng vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Thời gian - Địa điểm học:

- Thời gian học 01 buổi, có 02 lớp để sinh viên lựa chọn. Mỗi lớp tối đa 180 người học.

+ Lớp 1: từ 6h50 đến 11h30 ngày 5 tháng 03 năm 2017

+ Lớp 2: từ 12h50 đến 5h30 ngày 5 tháng 03 năm 2017

- Địa điểm: Phòng B308

Lưu ý: Trường hợp lớp có số lượng ít hơn 70 sinh viên đăng ký, thì sẽ gộp chung lại thành 01 lớp (học theo lớp có sinh viên đăng ký đông hơn). SV vui lòng checkmail vào tối ngày 4/3/2017 để biết thông tin gộp lớp (nếu có).

3. Cách thức đăng ký:

- Thanh niên tiên tiến có nguyện vọng đúng vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đăng ký trực tiếp TẠI ĐÂY

- Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến 17h ngày 4 tháng 03 năm 2017 hoặc đến khi đủ số lượng đăng ký.

4. Lưu ý:

- Lớp học được tổ chức hoàn toàn miễn phí cho sinh viên đăng ký học lần đầu.

- Việc đăng ký lớp học, sinh viên chỉ được đăng ký 01 trong 02 lớp. Trường hợp đăng ký cả 02 sẽ bị loại khỏi danh sách.

- Ban Tổ chức lớp học không chấp nhận các trường hợp không đăng ký mà tham gia học. Những trường hợp không đăng ký mà tham gia lớp học, Ban tổ chức sẽ không công nhận kết quả.

Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Khoa/ Trường TCCN Tôn Đức Thắng /Chi đoàn trực thuộc triển khai thông báo đến thanh niên tiên tiến biết để tham gia.

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

Bài Viết Cùng Chủ Đề
THÔNG BÁO V/v kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt tháng...
Thông báo Thời gian hiến máu đợt tháng 01/2018
THÔNG BÁO V/v Tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tổ chức “Ngày hội hiến...
THÔNG BÁO V/v Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện lần 2” năm học 2017 –...
THÔNG BÁO V/v Tuyển Cộng tác viên văn phòng Đoàn - Hội trường (Tháng 10 năm...
THÔNG BÁO Giới thiệu danh sách đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về...
Thông báo Thời gian hiến máu đợt tháng 10/2017
THÔNG BÁO V/v nộp sổ đoàn khóa nhập học năm 2017
THÔNG BÁO V/v Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Chi đoàn, Chi Hội khóa nhập...
THÔNG BÁO V/v Tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tổ chức “Ngày hội hiến...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập