THÔNG BÁO V/v mở lớp đối tượng Đoàn năm...

THÔNG BÁO V/v mở lớp đối tượng Đoàn năm học 2012 – 2013( Ban thanh niên ) Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên tiên tiến có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo mở lớp học đối tượng Đoàn năm học 2012 – 2013, cụ thể như sau:

 

1. Mục đích – yêu cầu:

a.  Mục đích:

-      Tạo điều kiện cho thanh niên tiên tiến có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ Đoàn tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

-      Nâng cao chất lượng đoàn viên khi đứng trong hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

-      Bồi dưỡng, kết nạp Đoàn viên mới.

b. Yêu cầu:

-      Thanh niên học lớp đối tượng Đoàn là những thanh niên tiên tiến, có nguyện vọng thực sự muốn đứng vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

-      Đảm bảo đến lớp đầy đủ, đúng giờ.

-      Bài giảng phù hợp với đối tượng.

-      Tổ chức  kiểm tra (hoặc viết bài thu hoạch) sau khi kết thúc lớp học.

2. Đối tượng:

Tất cả thanh niên tiên tiến đang làm việc và học tập tại trường Đại học Tôn Đức Thắng độ tuổi  từ 16 đến 30 tuổi có nguyện vọng  được đứng vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3. Thời gian - Địa điểm:

-        Thời gian:      học cả ngày 27 tháng 01 năm 2013 (Chủ nhật) (Buổi sáng bắt đầu 7h30)

-        Địa điểm:       Thông báo sau (theo dõi thông báo từ ngày 25/1/2013 tại btn.tdt.edu.vn).

4. Báo cáo viên và phụ trách lớp học:

-        Báo cáo viên:            Do Đoàn trường mời.

-        Phụ trách lớp học:    Đ/c Ngô Thiên Thảo và Đ/c Bùi Thị Thúy Hạnh – UV BCH Đoàn trường.

Lưu ý:

-        Thời gian đăng ký: Ban chấp hành Đoàn Khoa/Trường TCCN Tôn Đức Thắng/Chi đoàn trực thuộc lập danh sách thanh niên tiên tiến của đơn vị mình (theo mẫu) gửi về văn phòng Đoàn trường trước 17h ngày 23 tháng 01 năm 2013 (đồng thời gửi danh sách đến địa chỉ email  banthanhnien@tdt.edu.vn)

-        Thanh niên tiên tiến đăng ký học lớp Đối tượng Đoàn phải đi học đầy đủ, không được phép vắng (trừ trường hợp bất khả kháng). Ban Chấp hành Đoàn Khoa/Trường TCCN Tôn Đức Thắng /Chi đoàn trực thuộc chịu trách nhiệm điểm danh, báo cáo với phụ trách lớp học về thanh niên đi học.

Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Khoa/ Trường TCCN Tôn Đức Thắng /Chi đoàn trực thuộc triển khai thông báo, lập danh sách thanh niên tiên tiến của đơn vị đúng thời gian.

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

 

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Đăng ký chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2018 (mặt trận tỉnh)
THÔNG BÁO Kết quả thi đợt 3 và chung cuộc cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào...
THÔNG BÁO Kết quả thi đợt 1 cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống...
THÔNG BÁO Chuyển hồ sơ Đoàn các Chi Đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm
THÔNG BÁO Giới thiệu danh sách đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về...
THÔNG BÁO V/v mở lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2018
THÔNG BÁO V/v kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt tháng...
Thông báo Thời gian hiến máu đợt tháng 01/2018
THÔNG BÁO V/v Tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tổ chức “Ngày hội hiến...
THÔNG BÁO V/v Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện lần 2” năm học 2017 –...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập