THÔNG BÁO V/v Nộp Đoàn phí và Báo cáo tình...

THÔNG BÁO V/v Nộp Đoàn phí và Báo cáo tình hình thu – chi Đoàn phí năm 2012( Ban thanh niên ) Nhằm thực hiện đúng điều lệ Đoàn về việc thu Đoàn phí của Đoàn viên; kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý sử dụng Đoàn phí của các chi Đoàn, Đoàn Khoa/Trường TCCN TĐT trong năm 2012, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Khoa/Trường TCCN TĐT/Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường thực hiện nội dung sau:

 

A. NỘP ĐOÀN PHÍ

1. Đối với các Chi đoàn khóa cũ: thu Đoàn phí từ tháng 01 năm 2012 đến hết tháng 12 năm 2012.

2. Đối với các Chi đoàn khóa mới (nhập học năm 2012): Không thu Đoàn phí vì Đoàn trường đã thu Đoàn phí khi nộp sổ đoàn.

3. Đối với các Chi Đoàn trực thuộc Đoàn trường (Chi Đoàn Hành chính + Giảng viên): thu Đoàn phí từ tháng 01/2012 đến hết tháng 12/2012.

* Lưu ý:

- Tiền Đoàn phí: 2.000đ/tháng (đối với sinh viên, học sinh);5.000đ/tháng (đối với Cán bộ, Giảng viên – Đoàn viên có hưởng lương).

- Đoàn viên là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thì vẫn phải đóng đoàn phí.

- Thời gian nộp Đoàn phí về văn phòng Đoàn trường trước ngày 20/12/2012.

- Khi nộp Đoàn phí đem theo bảng tổng hợp đóng đoàn phí (theo mẫu)

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU – CHI ĐOÀN PHÍ

1. Cấp Chi Đoàn: Báo cáo tình hình thu – chi Đoàn phí của Chi Đoàn năm 2012 cho Đoàn Khoa/Trường TCCN TĐT (Trừ các Chi đoàn khóa mới nhập học năm 2012).

2. Cấp Đoàn Khoa/Trường TCCN TĐT:

- Tổng hợp báo cáo từ các Chi đoàn.

- Thực hiện báo cáo tình hình thu – chi Đoàn phí năm 2012 của đơn vị.

- Trong năm 2012, Đoàn Khoa/Trường TCCN TĐT có nhận được các nguồn tài trợ cũng phải thực hiện trong báo cáo.

3. Văn bản gửi về văn phòng Đoàn trường trước ngày 27 tháng 12 năm 2012, gồm:

- Bảng tổng hợp tình hình thu – chi Đoàn phí năm 2012 của Đoàn Khoa/Trường TCCN TĐT (theo mẫu). (gửi kèm file tổng hợp đến địa chỉ mail banthanhnien@tdt.edu.vn)

(có xác nhận của TL.CTTN và Lãnh đạo Khoa/Trường TCCN TĐT)

- Báo cáo tình hình thu – chi Đoàn phí của Chi Đoàn năm 2012 (theo mẫu).

Lưu ý: Các báo cáo cấp chi Đoàn, Đoàn Khoa/Trường TCCN TĐT phải công bố đến Đoàn viên trong đơn vị biết.

Các biểu mẫu tải tại ĐÂY

Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Khoa/Trường TCCN TĐT/Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này.

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Đăng ký chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2018 (mặt trận tỉnh)
THÔNG BÁO Kết quả thi đợt 3 và chung cuộc cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào...
THÔNG BÁO Kết quả thi đợt 1 cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống...
THÔNG BÁO Chuyển hồ sơ Đoàn các Chi Đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm
THÔNG BÁO Giới thiệu danh sách đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về...
THÔNG BÁO V/v mở lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2018
THÔNG BÁO V/v kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt tháng...
Thông báo Thời gian hiến máu đợt tháng 01/2018
THÔNG BÁO V/v Tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tổ chức “Ngày hội hiến...
THÔNG BÁO V/v Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện lần 2” năm học 2017 –...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập