THÔNG BÁO V/v nộp sổ đoàn khóa nhập học...

THÔNG BÁO V/v nộp sổ đoàn khóa nhập học năm 2017( Ban thanh niên ) Nhằm thực hiện đúng điều lệ Đoàn về công tác quản lý Đoàn viên, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc nộp sổ đoàn khóa nhập học năm 2017, cụ thể như sau:

1. Cách thức nộp sổ đoàn:

- BCH Đoàn khoa nhanh chóng tiến hành chỉ định Ban Chấp hành các chi đoàn khóa nhập học 2017 (theo thông báo số 7 -TB/ ĐTN về việc chỉ định BCH lâm thời chi đoàn khóa nhập học năm 2017).

- Đoàn viên nộp sổ đoàn cho Ban Chấp hành Chi đoàn.

- BCH Chi đoàn lập danh sách và cho đoàn viên ký tên khi nộp sổ đoàn (mẫu danh sách tải đây)

- Sau khi thu sổ đoàn, Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi đoàn đem sổ đoàn và danh sách đoàn viên nộp sổ đoàn nộp về văn phòng Đoàn trường (A0004), đồng thời gửi file mềm danh sách đoàn viên nộp sổ đoàn đến địa chỉ email doanhoi@tdt.edu.vnHẠN CUỐI NỘP SỔ ĐOÀN VỀ ĐOÀN TRƯỜNG LÀ NGÀY 28/10/2017.

- Ghi chú: Đoàn khoa thường xuyên theo dõi và đôn đốc các chi đoàn tiến hành thu sổ đoàn theo đúng quy định.

2. Khôi phục đoàn tịch:

- Những trường hợp bị thất lạc sổ đoàn nhưng vẫn còn minh chứng là đoàn viên thì phải tiến hành khôi phục Đoàn tịch.

- Thủ tục khôi phục Đoàn tịch: Đoàn viên mang theo các giấy tờ minh chứng là Đoàn viên (thẻ đoàn viên hoặc nghị quyết kết nạp đoàn hoặc giấy xác nhận là đoàn viên – có xác nhận của cơ sở Đoàn cũ) và một quyển sổ đoàn mới (kèm bảng nghị quyết kết nạp Đoàn mới nếu Đoàn viên chưa có) => liên hệ văn phòng Đoàn trường để được hướng dẫn giải quyết.

- HẠN CUỐI THỰC HIỆN THỦ TỤC KHÔI PHỤC ĐOÀN TỊCH LÀ NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2017.

3. Các lưu ý chung:

- Sau ngày 28/10/2017, Đoàn trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào về sổ đoàn (nộp hay khôi phục Đoàn tịch).

- Những trường hợp không nộp sổ đoàn, việc xác nhận các văn bản của cá nhân có liên quan đến Đoàn viên thì Đoàn trường sẽ không xác nhận.

- Trong quá trình học tại trường, sổ đoàn của Đoàn viên được lưu tại văn phòng Đoàn trường. Đoàn trường sẽ KHÔNG NHẬN LẠI sổ đoàn khi trong quá trình học Đoàn viên rút sổ đoàn vì việc riêng cá nhân.

- Sinh viên nghỉ học hoặc chuyển trường khác, bắt buộc phải chuyển sinh hoạt đoàn.

- Những sinh viên nào chưa vào Đoàn nhưng có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vui lòng truy cập vào trang web Đoàn – Hội trường để đăng ký học lớp đối tượng Đoàn.


Trên đây là thông báo về việc nộp sổ đoàn khóa nhập học năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc.

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Đăng ký chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2018 (mặt trận tỉnh)
THÔNG BÁO Kết quả thi đợt 3 và chung cuộc cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào...
THÔNG BÁO Kết quả thi đợt 1 cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống...
THÔNG BÁO Chuyển hồ sơ Đoàn các Chi Đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm
THÔNG BÁO Giới thiệu danh sách đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về...
THÔNG BÁO V/v mở lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2018
THÔNG BÁO V/v kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt tháng...
Thông báo Thời gian hiến máu đợt tháng 01/2018
THÔNG BÁO V/v Tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tổ chức “Ngày hội hiến...
THÔNG BÁO V/v Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện lần 2” năm học 2017 –...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập