THÔNG BÁO V/v Triển khai học bổng dành cho...

THÔNG BÁO V/v Triển khai học bổng dành cho sinh viên đầu năm học 2015 - 2016( Ban thanh niên ) Căn cứ thông báo số: 35-TB/HTHSSV của Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên, Ban thư ký Hội Sinh viên trường thông báo cự thể như sau

I. CÁC LOẠI HỌC BỔNG:

1. Học bổng “Viso – Khởi đầu ngời sáng”

1.1. Trị giá: 2.000.000 đồng/suất

1.2. Đối tượng :

Sinh viên năm nhất hiện đang theo học tại trường.

1.3. Tiêu chuẩn :

- Có điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên)

- Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ, ưu tiên cho những bạn mồ côi cha mẹ, dân tộc ít người, gia đình chính sách, vùng sâu vùng xa.

- Sinh viên chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2015.

- Ưu tiên sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.

1.4. Thời gian – địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ : đến 17g00 ngày 05/10/2015 (Thứ hai).

- Địa điểm : tại văn phòng Đoàn – Hội trường (A0004).

2. Học bổng “Bruce Langone”:

2.1. Trị giá: 3.000.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường)

2.2. Đối tượng

Sinh viên năm nhất đang theo học tại trường.

2.3. Tiêu chuẩn :

- Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 18 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số).

- Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ, ưu tiên cho các bạn có điểm cao, mồ côi cha hoặc mẹ, dân tộc ít người, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa.

- Ưu tiên sinh viên tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội.

- Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2015.

2.4. Thời gian – địa điểm nộp hồ sơ :

- Thời gian nhận hồ sơ: đến 17g00 ngày 05/10/2015 (Th hai).

- Địa điểm : tại văn phòng Đoàn – Hội trường (A0004).

3. Học bổng NVC:

3.1. Trị giá : 2.000.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường).

3.2. Đối tượng:

Sinh viên năm nhất đang theo học tại trường.

3.3. Tiêu chuẩn :

- Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 18 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) và theo học vào trường trúng tuyển.

- Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ, ưu tiên cho các bạn có điểm cao, mồ côi cha hoặc mẹ, dân tộc ít người, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa.

- Ưu tiên sinh viên tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội.

- Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2015.

3.4. Thời gian – địa điểm nộp hồ sơ :

- Thời gian nhận hồ sơ: đến 17g00 ngày 05/10/2015 (Th hai).

- Địa điểm : tại văn phòng Đoàn – Hội trường (A0004).

4. Học bổng SJINC

4.1. Trị giá: 4.500.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường)

4.2. Đối tượng

Sinh viên năm nhất đang theo học tại trường.

4.3. Tiêu chuẩn :

- Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 18 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số).

- Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ, ưu tiên cho các bạn có điểm cao, dân tộc ít người, mồ côi cha hoặc mẹ, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa.

- Ưu tiên sinh viên tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội.

- Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2015.

4.4. Thời gian – địa điểm nộp hồ sơ :

- Thời gian nhận hồ sơ: đến 17g00 ngày 05/10/2015 (Th hai).

- Địa điểm : tại văn phòng Đoàn – Hội trường (A0004).

5. Học bổng “Mobifone – Rockstorm”

5.1. Trị giá: 2.000.000 - 3.000.000 đồng/suất

5.2. Đối tượng :

Sinh viên năm nhất đang theo học tại trường.

5.3. Tiêu chuẩn:

+ Là đoàn viên.

+ Học lực: Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số).

+ Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.

- Tiêu chuẩn ưu tiên

+ Tân sinh viên mồ côi cha mẹ, khuyết tật hoặc là nạn nhân chất độc màu da cam, gia đình chính sách.

+ Có những đóng góp xuất sắc trong phong trào công tác Đoàn, công tác Hội sinh viên và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở.

+ Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trong hoạt động vì cộng đồng được cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội ghi nhận.

5.4. Thời gian – địa điểm nộp hồ sơ :

- Thời gian nhận hồ sơ: đến 17g00 ngày 08/10/2015 (Th năm).

- Địa điểm : tại văn phòng Đoàn – Hội trường (A0004).

6. Học bổng sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ

6.1. Trị giá: 5.000.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường)

6.2. Đối tượng :

- Sinh viên năm 1 và năm 2 đang theo học tại trường.

6.3. Tiêu chuẩn:

- Đối với năm nhất: Có điểm trúng tuyển 3 môn từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên).

- Đối với năm 2 : Có thành tích học tập tốt (Điểm trung bình năm học 2014 - 2015 đạt: 6.5 trở lên)

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.

- Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.

- Sinh viên chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2014, 2015.

- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.

6.4. Thời gian – địa điểm nộp hồ sơ :

- Thời gian nhận hồ sơ: đến 17g00 ngày 08/10/2015 (Th năm).

- Địa điểm : tại văn phòng Đoàn – Hội trường (A0004).

7. Học bổng “Carmudi – Học bổng trao tay”

7.2. Trị giá: 200USD/ suất (tương đương 4.500.000đ)

7.3. Đối tượng – Tiêu chuẩn:

- Là sinh viên năm 2, năm 3 đang theo học các trường.

- Điểm trung bình từ 7,5 trở lên.

- Tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa.

7.4. Hồ sơ dự xét:

- 01 thư đề đạt nguyện vọng.

- 01 thư về dự định tương lai bằng tiếng Anh

- 01 bảng điểm học tập năm học 2014 – 2015

- Các chứng nhận, bằng khen tham gia hoạt động ngoại khóa (nếu có)

7.5. Thời gian nộp hồ sơ

- Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 14/10/2015 (Thứ tư)

- Thời gian xét hồ sơ: 16/10 - 20/10/2015

- Thời gian trao học bổng: 23/10/2015 (Thứ sáu)

7.6. Cách thức nộp hồ sơ

- Sinh viên truy cập tìm hiểu thông tin, tải mẫu thư đề đạt nguyện vọng tại website: http://www.carmudi.vn/scholarship/

- Sinh viên nộp về địa chỉ email: hocbongtraotay@carmudi.vn.

- Hồ sơ gửi bằng file PDF, hồ sơ đạt yêu cầu, sinh viên phải nộp bản gốc để đối chiếu.

II. HỒ SƠ HỌC BỔNG (dành cho học bổng số 1 – 6)

- Thư đề đạt nguyện vọng có dán kèm ảnh 3x4 và có xác nhận của Đoàn TNCS – Hội Sinh viên trường (theo mẫu đính kèm).

- Thư giới thiệu trình bày rõ về hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập (tự viết, kể cụ thể, chi tiết về bản thân, công việc làm thêm …).

- Bản sao CMND, Thẻ Sinh viên.

- Bản sao giấy báo nhập học hoặc giấy báo trúng tuyển có thể hiện số điểm đạt được do trường dự thi cung cấp hoặc có chứng thực (đối với tân sinh viên);

- Bảng điểm học tập năm học 2014 – 2015 (đối với sinh viên năm 2 trở lên)

- Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách có xác nhận của địa phương hoặc bản sao sổ hộ nghèo có chứng thực.

- Bản photo Giấy chứng tử của cha mẹ hoặc giấy xác nhận mồ côi cha mẹ do chính quyền địa phương xác nhận (đối với sinh viên mồ côi).

- 1 ảnh 3x4.

Ban thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị LCH khoa/KTX phổ biến cho sinh viên.

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Kế hoạch Hội thi
Thông báo kết quả Vòng 01 - Hội thi Thủ lĩnh sinh viên 2016
KẾ HOẠCH Tổ chức Chiến dịch Xuân Tình nguyện năm 2016
THÔNG BÁO Đăng ký dự xét nhận vé hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...
Ngày hội chạy bộ “TDT RUN 2015”
THÔNG BÁO Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh minh họa cho truyện “QUA, TU AND THE...
THÔNG BÁO Về việc trao tặng học bổng “TDT’S GOT TALENT” năm 2014
THÔNG BÁO Về việc nhận hồ sơ xét trao học bổng BRUCE LANGONE, NVC cho sinh...
CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG "TDT’S GOT...
THÔNG BÁO Về việc bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập