TRUYỀN THỐNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUYỀN THỐNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM...

Đầu năm học 1985 – 1986, Ủy ban trù bị Hội sinh viên thành phố được thành lập do đ/c Trần Quốc Huy – UVTV, Trưởng ban trường học Thành Đoàn làm Chủ tịch. Bên cạnh đó, tổ chức Hội cơ sở ở nhiều trường Đại học đã hình thành và hoạt động khá mạnh trong các năm học 1985 - 1986, 1986 – 1987. Tuy nhiên vào những năm tiếp theo do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khác nhau, Hội sinh viên các trường hoạt động không hiệu quả và đi đến tan rã, Ủy ban trù bị Hội sinh viên thành phố cũng ngưng hoạt động. Suốt giai đoạn 1989 - 1993, Ủy ban trù bị Hội sinh viên thành phố không còn tồn tại trên thực tế.
TRUYỀN THỐNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRUYỀN THỐNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

Trong những năm 1949-1950, phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp từ Nam chí Bắc nhằm chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của Mỹ, chống “độc lập” giả hiệu, chống khủng bố đàn áp, đòi đảm bảo an ninh cho sinh viên, học sinh, đòi được học bằng tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt)…


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập