Thông báo Công tác sổ Đoàn viên, sổ sinh hoạt chi Đoàn và trao thẻ Đoàn viên

Thông báo Công tác sổ Đoàn viên, sổ...

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên trong quá trình sinh hoạt tại Chi Đoàn cũng như khi chuyển sinh hoạt Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến BCH Đoàn Khoa/Phòng TCCN&DN, các Chi Đoàn về công tác sổ Đoàn viên, sổ sinh hoạt Chi Đoàn và trao thẻ Đoàn viên với một số nội dung cụ thể như sau:
Thông báo Chuyển hồ sơ Đoàn các chi Đoàn khóa 10 các ngành 4,5 năm

Thông báo Chuyển hồ sơ Đoàn các chi...

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên các Chi Đoàn khóa 10 các ngành 4,5 năm chuyển sinh hoạt Đoàn sau khi tốt nghiệp ra trường, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo cho Đoàn viên các Chi Đoàn khóa 10 các ngành 4,5 năm về việc chuyển hồ sơ Đoàn như sau:
Thông báo Kết quả lớp cảm tình Đoàn năm học 2010-2011

Thông báo Kết quả lớp cảm tình Đoàn...

Căn cứ quá trình học tập của lớp cảm tình Đoàn năm học 2010 – 2011; Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Thông báo Thay đổi mức đóng Đoàn phí

Thông báo Thay đổi mức đóng Đoàn...

Căn cứ thông báo số 567/TB-ĐTN của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí, Ban thường vụ Đoàn trường thông tin đến Đoàn Khoa/Phòng TCCN&DN, các Chi đoàn một số nội dung sau:
Biên bản Ký kết liên tịch chấp hành Tốt "Nội quy học đường"

Biên bản Ký kết liên tịch chấp hành...

Sáng chủ nhật ngày 8/3/2009, tại Hội trường 505, số 98 Ngô Tất Tố, Bình Thạnh đã diễn ra lễ ký kết giữa BCH Đoàn trường và các Đoàn khoa, phòng trường ĐH Tôn Đức Thắng về việc chấp hành tốt "Nội quy giảng đường, phòng học"
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập